Gå til innhold
50 engasjerte deltakere på forskningskonferansen 2016

50 engasjerte deltakere på forskningskonferansen 2016

Forskningskonferansen på Ansgar Teologiske Høgskole

forskningskonferanse-ath---banner

Tekst: Lars Råmunddal - Foto: Thorkild Bruhn
 
50 deltakere, forskere, lærere, pastorer og menighetsledere, var torsdag og fredag, 16. og 17. juni, samlet på Ansgar Teologiske Høgskole til den femte i rekken av forskningskonferansen arrangert av Örebro Teologiska Högskola, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ansgar Teologiske Høgskole. Disse tre institusjonene driver masterprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling sammen, og de har etablert et forskningssamarbeid om skandinavisk lavkirkelighet og frikirkelighet i endring.
 
forskningskonferanse---alle
Tema for konferansen var hva omvendelse, etterfølgelse og forsamlingsdeltakelse egentlig handler om i dag for oss om er engasjert i lavkirkelig og frikirkelig forsamlingsliv. Denne tematikken berører både hvordan endringene i de skandinaviske statskirkene og den sen-moderne kultur påvirker vår teologi og menighetsforståelse.
 
I konferansen holdt Ulrik Josefsson, rektor for Akademi för Ledarskap og Teologi i Sverige, og Ingunn Folkestad Breistein, rektor for Ansgarskolen, foredrag om forståelse av omvendelse, etterfølgelse og forsamlingsdeltakelse i lavkirkelige og frikirkelige forsamlinger før og nå – fra henholdsvis svensk og norsk perspektiv.
 
forskningskonferanse---jan-inge
Knut Tveitereid, førsteamanuensis ved Norsk Lærerakademi, og Robert Lilleaasen, høyskolelektor og stipendiat ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, snakket om hvordan endringer i de skandinaviske statskirkene påvirker spesielt den lavkirkelige selvforståelse og oppfatning av bedehusforsamlingenes oppgaver og samfunnsrelasjon.
 
Fredrik Wenell og Roland Spjuth, begge lektorer i systematisk teologi ved Örebro Teologiske Högskola, og Lars Dahle, rektor ved NLA/Gimlekollen, holdt alle foredrag om hvordan den kirkelige og kulturelle situasjonen i dag påvirker hvordan vi driver utdanning av ledere for lavkirkelig og frikirkelig menighets- og misjonsarbeid.  Og Jan Inge Jenssen, professor ved Agder Universitet, stilte i sitt foredrag spørsmål om hvilke teologiske og verdimessige valg som bør legges til grunn for samarbeid om utdanning og forskning som lavkirkelige og frikirkelige institusjoner driver.
 
De fleste av foredragene vil skrives som artikler og utgis i Scandinavian Journal for Leadership & Theology (SJLT) til høsten. Lignende konferanser vil i fremtiden bli avholdt hvert andre år, og neste gang (i 2018) ved Örebro Teologiska Högskola i Sverige.
 
forskningskonferanse---panel
Paneldebatt - fra venstre Øyvind Skjegstad, Karl Inge Tangen,
Roland Spjuth, Ingunn Breistein, Lars Dahle og Knut Tveitereid
 
Publisert 22. juni 2016, Thorkild Bruhn