Gå til innhold
Kultur som inkluderende kraft
Førsteamanuensis psykologi

 

Hele samfunnet vil tjene på det hvis vi klarer å gjøre kulturskolen og kulturlivet reelt inkluderende. Hvordan kan vi sammen gi rom for det skapende mangfoldet?

Idealet er å inkludere alle – i kulturskolen så vel som i samfunnet ellers. Hva kan komme i veien? Hvorfor blir kulturskolen ofte en arena for velstående hvit middelklasse, for barn fra møblerte hjem med piano? Kunstprosjektet Fargespill har prøvd å bygge noe helt annet, en arena som inviterer bredt til mangfoldig kulturell deltakelse.

I den ferske boka Kulturskolen som inkluderende kraft (Rønningen et al., 2023) har jeg skrevet et kapittel om dette sammen med Irene Kinunda Afriyie. Irene har lang egenerfaring fra å delta i Fargespill, og vi møttes da jeg forsket på prosjektet i forbindelse med min PhD. Vi har kalt kapitlet vårt Fargesterke arenaer for mangfoldig deltakelse: erfaringer fra Fargespill (Seip & Kinunda Afriyie, 2023).

Fargespill er et kunstprosjekt startet i Bergen i 2004, med en flerkulturell visjon. Her samarbeider profesjonelle artister med unge fra ulike kulturelle bakgrunner gjennom et skoleår av gangen for å skape en forestilling av det alle har med seg fra ulike kanter av verden. Fargespill har høstet stående applaus, men også kritiske spørsmål om maktbalanse og hvem som eier prosjektet.

Irene forteller selv hvordan Fargespill ble en arena som ga henne et pusterom med anerkjennelse av det hun kunne, og hvor "unorsk" kulturell kapital ble verdifull. Særlig når deltakerne får reell medbestemmelse og kan være med og forme det som skjer, blir det fargerike fellesskapet mer enn et spill for galleriet.

Fargeblinde eller fargesterke?
Mangfold er en udiskuterbar realitet i alle moderne samfunn. Hva gjør vi med det? Noen foretrekker en fargeblind tilnærming, der man ser bort fra kulturelle, etniske og språklige forskjeller. Tanken om at alle er likeverdige og bør vurderes på individuelt og ikke kollektivt grunnlag kan virke overbevisende. Men et problem med tilnærmingen er at vi kan komme til å overse diskriminering der det faktisk skjer, fordi vi ikke vil se det. I tillegg kan mulighetene i mangfoldet gå tapt, som at ulike perspektiver møtes så vi blir klokere og mer kreative sammen.

Hva om vi heller anerkjenner og løfter fram forskjellene som en ressurs? Det er det vi her har kalt en fargesterk tilnærming. Fargespill-filosofien hevder i tråd med dette at vi ser hverandre tydeligere og blir rikere når alle de ulike kulturene, fargene og uttrykkene våre kommer fram. I arbeidslivet dukker denne tilnærmingen opp som mangfoldsledelse og mangfoldskompetanse, hvor det oppfordres til å både anerkjenne forskjeller og ta dem i bruk som en ressurs, og gi ulike stemmer møteplasser hvor ny innsikt oppstår. Sosialpsykologiske studier viser at anerkjennende mangfoldstilnærminger skaper bedre relasjoner og trivsel hos alle, og mer engasjement hos minoritetsdeltakerne, enn såkalt fargeblinde strategier. Det er mye kraft i anerkjennelse.

Fargespill kan illustrere hvordan en slik fargesterk tilnærming kan utspille seg i praksis. «I musikken og dansen ser vi det tydelig: Hvor åpenbart det er at vi er like og hvor berikende det er at vi er forskjellige», sier grunnleggerne av Fargespill. En arena der trygge voksne inviterer inn, anerkjenner og gir barna tid og rom til å navigere i kulturene livet har gitt dem, blir for mange et godt sted å vokse.

Kunsten å la seg overraske
Hva kan kulturskolen lære av dette? Vi anbefaler å aktivt invitere inn barn med ulike bakgrunner, gjerne i samarbeid på tvers med mottaksskole, helsetjeneste og frivillig sektor. Lytt til hva barna allerede kan, og finn måter å bruke det og skape videre med det på. Lag noe sammen som viser hvem akkurat dere er akkurat nå. Gjør det på mange måter, med et spekter av uttrykksformer. Husk at tradisjoner lever og stadig skapes om. La barna få være i bevegelse, og gi dem muligheter til å overraske. Utfordre stadig egne kategorier og samfunnssystemet vi er en del av.

Og ta dere god tid. Lek og le! Det er det mye sunn motstand og skaperkraft i. Slik kan vi bygge fargesterke arenaer hvor vi rommer og utgjør mangfold – og ikke lukker hverandre inne i båser, men heller åpner feltet.
 
kulturskolen-inkluderende-kraft-cover
 
 
Kapitlet denne teksten er basert på, og hele boka om kulturskole og inkludering, ligger åpent tilgjengelig på nett.
 

Referanser

For mer om Fargespill, se www.fargespill.no

Rønningen, A., Boeskov, K., Christensen-Scheel, B., & Hofvander Trulsson, Y. (Red.). (2023). Kulturskolen som inkluderende kraft: Perspektiver fra forskning til forandring. Cappelen Damm Akademisk.

Seip, H. M. T., & Kinunda Afriyie, I. (2023). Fargesterke arenaer for mangfoldig deltakelse: Erfaringer fra Fargespill. I Kulturskolen som inkluderende kraft: Fra forskning til forandring. Cappelen Damm Akademisk.

Forfatter