Gå til innhold
Kan vennskap endre tro og holdninger?

Kan vennskap endre tro og holdninger?

Av Torstein Try

Kan vennskap på tvers av religion skape endringer i mennesker? I min forskning på vennskap mellom kristne og muslimer har jeg undersøkt hvordan slike vennskap påvirker deres syn på, forståelse av og holdninger til religiøs tro og praksis.

Forskningsmaterialet består i kvalitative intervjuer med åtte kristne og åtte muslimer fra Sør- og Sørøst-Norge som fortalte om sine interreligiøse vennskap. Informantene representerte både menn og kvinner og et stort mangfold av etniske og kulturelle sammenhenger, i tillegg til at de hadde bakgrunn i ulike kristne og muslimske denominasjoner og organisasjoner.

Vennskap får deg til å se nærmere på den andre og på deg selv

Et gjennomgående funn i studiet var at alle informantene beskrev måter deres interreligiøse vennskap hadde endret hvordan de forsto religion og religiøs praksis. Det virket som den økte graden av nærhet og omsorg som vennskapene innebar gav informantene en mulighet til å få en bedre forståelse av den andres tro gjennom dialoger og observasjon av vennens religiøse praksis.

Interreligiøse vennskap kan ha en intensiverende virkning på bevisstheten knyttet til egen religiøs identitet og praksis. Samtidig fortalte mange informanter om hvordan de fikk et mer positivt og differensiert syn på den andres tro. Informantene syntes å oppdage at deres venner var religiøse individer med egne måter å tolke sin egen religiøse tradisjon.

I noen tilfeller anså informantene at deres venner representerte en bedre utgave av den andre religionen sammenlignet med det inntrykk de hadde av religionen fra før. Interreligiøse vennskap hadde en reparerende effekt på tidligere fordommer og stereotypiske syn på den andre religionen.

Vennskap skaper interreligiøs respekt, men omvendelse er et sårt punkt for kristne

Både muslimer og kristne fortalte at de ble inspirert av sine respektive religiøse tradisjoner til å vise kjærlighet og omtanke mot mennesker med andre religioner. Samtidig virket det som interreligiøse vennskap inspirerte informantene til en større grad av aksept og verdsetting av religiøse ulikheter.  

Kristne informanter mente at det var viktig å forsøke å omvende muslimer til den kristne tro. Samtidig syntes de det var vanskelig å kombinere dette med det de opplevde at et «ekte vennskap» skulle være. De bevarte vennskapet gjennom en demping, modifisering eller utsettelse av forsøk på å omvende den andre.

For de fleste muslimske informantene var temaet ikke like aktuelt. Noen foreslo omvendelse gjennom en kontinuitet mellom kristendom og islam hvor de kristne selv oppdaget «sannheten» eller ved at deres kristne venner oppfylte viktige moralske krav i islam. Alt i alt demonstrerte informantene en religiøst fundert kreativitet som hadde en selvforsterkende effekt på den interreligiøse relasjonen.

Torstein Try disputerte i mars 2021 med doktoravhandlingen ‘Transforming Friendships. Christian-Muslim Friendships and Religious Change’.

Forfatter