Gå til innhold
Forskningstøtte fra Riksarkivaren

Forskningstøtte fra Riksarkivaren

Forskningstøtte fra Riksarkivaren

 
Misjonsforbundets historiske selskap og arkiv har fått 10 000 kroner fra Riksarkivaren for å ordne og digitalisere John Christensens arkiv. John Christensen var skolens første rektor.
 
Et stort og spennende materiale venter den som vil forske på Christensens historie. John Christensen tiltrådte som Misjonsforbundets misjonsskoles første rektor, eller bestyrer som det het den gang, i 1913 og forble det fram til 1949, med et par års unntak.

Som skolebestyrer utarbeidet han undervisningsmateriell samt skrev et stort antall teologiske foredrag, artikler og betraktninger over et bredt spekter av tema. Alt er bevart, enten i håndskrevet form eller i trykte hefter samt i boka ”Ordet og vitnesbyrdet”. Den siste sammenfatter hans teologi. Hans forsoningssyn ble gjenstand for stor debatt på 1940- og 1950-tallet. Martin Jacobsen har skrevet bok om denne delen av Christensens teologi, men det gjenstår store mengder materiale som aldri har vært gjenstand for forskning.
 
Mange forskere har søkt i Misjonsforbundets samlinger også tidligere, det være seg i vår privatsamling på Riksarkivet eller i det nye arkivet på Ansgarskolen. ”Den første rektor” er imidlertid Misjonsforbundets historiske selskap og arkivs første prosjekt der vi aktivt søker å gjøre en del av våre samlinger tilgjengelig for forskning, sier arkivleder Ingunn Rui.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Ansgar Teologiske Høgskole
Tildelingen bidrar til at vi kan kartlegge skolens historiens enda bedre. Dessuten vil vi høste erfaringer av samarbeidet og dermed knytte arkivet og skolen tettere sammen, sier forskningsleder Anne Haugland Balsnes.
 
Målet er å gjøre arkivet på skolen til et bedre og bedre forskningsarkiv, fastslår Rui.
 
Prosjektet ”Den først rektor” vil kartlegge historien og dessuten knytte arkiv og skole tettere sammen, sier forskningsleder Anne Haugland Balsnes (fargebildet under).
 
1john-christensenAnne-Balsnes
John Christensen var Ansgarskolens
bestyrer (rektor) fra 1913 til 1949