Gå til innhold

Ingen Gud, ingen etikk? Ingen Gud, ingen etikk?


Martin Jacobsen

917 27 375
[email protected]

Martin Jacobsen

Høsten 2017 diskuterte teologer og filosofer - i både VG, Dagbladet, Vårt Land, Aftenposten og Morgenbladet – om etikken er avhengig av Gud. Hvis det ikke finnes noen Gud, kan det da finnes godt og ondt?
 
Oxford-filosofen Derek Parfit presenterer en teori om etikk i boken sin On What Matters, en teori hvor etikken ikke er avhengig av Gud. Våre beste teorier om etikk trenger ikke Gud, og klarer seg best uten Gud, sier Parfit. Det betyr at Gud ikke lenger vil være relevant for etikken, ikke lenger være relevant for hvordan vi bør handle og hvordan vi bør leve livene våre.
 
I min doktoravhandling argumenterer jeg for at Parfit sin teori om etikk har noen problemer, nemlig hvordan det kan finnes etiske sannheter, etikkens normative kraft og hvordan vi kan forklare at vi har etisk kunnskap. Videre argumenterer jeg for at disse problemene kan løses ved hjelp av teologi. Altså, hvis man trekker inn Gud i Parfit’s teori, da kan man løse problemene, og da vil Parfit’s teori om etikk blir mye bedre.
 
Avhandlingen viser hvordan teologien kan være nyttig for moderne filosofi, nyttig for å løse filosofiske og etiske grunnlagsproblemer. Helt konkret viser jeg hvordan Parfit sin teori om etikk kan forbedres ved hjelp av teologi. I tillegg viser jeg hvordan etikken kan gi en grunn til å tenke at Gud finnes: Hvis en objektiv etikk forklares bedre med Gud enn uten Gud, så taler en slik teori om etikk for at det finnes en Gud.
 
For tiden jobber jeg med spørsmål i skjæringen mellom etikk, dogmatikk og religionsfilosofi.