Gå til innhold

Musikk og smerte Musikk og smerte


Marie Strand Skånland


[email protected]

Marie Strand Skånland

Gjennom et enkelt case utforskes betydningen av musikklytting i å håndtere et liv med kronisk smerte. Studien baserer seg på et dybdeintervju med en kvinne i tredveårene som lever med migrene og traumer fra barndommen. Kvinnen beskriver musikk som en type «sov-i-ro» som kan dempe de fysiske smertene samtidig som musikken distraherer fra destruktive tanker som kan trigge angst. I tillegg er musikken viktig for å opprettholde et sunt selvbilde og en identitet som handler om noe annet enn å være syk.
 
Studien er fenomenologisk og knytter seg til Merlau-Ponty’s forståelse av the lived body. Et formål med studien er å vise hvordan kropp og hode er en del av samme system, og at musikk får betydning for hele mennesket i å mestre livet. Kvinnens subjektive opplevelser er i fokus, og hennes historie analyseres gjennom Interpretative Phenomenological Analysis.