Gå til innhold

Eksistensiell kompetanse i psykoterapi Eksistensiell kompetanse i psykoterapi


Lars Mandelkow

400 21 640
[email protected]

Lars Mandelkow

Eksistensielle og spirituelle spørsmål er en del av livet for folk flest. Særlig i livskriser kommer de frem som del av problemet eller del av veien til mestring. Fagfolk i helsevesenet har de siste årene vist stadig mer interesse for tematikken. Mitt PhD-prosjekt (2018-2023) skal finne svar på noen spørsmål innen tre relaterte områder:
  1. Hvordan vurderer helsefagarbeidere sin egen spirituelle/eksistensielle kompetanse? Finnes det forskjeller mellom psykologer og andre yrkesgrupper? Finnes det en sammenheng mellom den private spiritualiteten og måten mennesker håndterer tematikken på jobb? (kvantitativ spørreundersøkelse på Sørlandet Sykehus, Modum Bad og Diakonhjemmet i Oslo)
  2. Psykoterapeuter som er interessert i skjæringsfeltet mellom spiritualitet og terapi, hvordan integrerer de tematikken i arbeid med sine pasienter? Hva opplever de? Hvordan har de lært hva de kan? (kvalitativ undersøkelse, intervju med psykoterapeutiske eksperter)
  3. Hvordan ser den psykologiske utdanningen i Norge ut i dag mht spiritualitet? Finnes det en plass for tematikken? Hvordan blir det behandlet? (replikasjon av en kvantitativ spørreundersøkelse blant psykologistudenter fra 2009)