Gå til innhold

Musikkteknologi og livsmestring Musikkteknologi og livsmestring


Kjetil Høyer Jonassen

400 21 639
[email protected]

Processing Real Life. Musikkteknologi som verktøy for livsmestring og psykisk helse.

 
Erkjennelsen av musikkens helsefremmende effekt har vært til stede i mennesket i uminnelige tider. De seneste årenes forskning fra både medisinsk og samfunnsvitenskapelige hold bekrefter dette ved å påvise mange sammenhenger mellom musikk og menneskets kroppslige og mentale balanse. Gjennom hjernescanning og målinger av den kjemiske balansen i hjernen ser forskerne sammenhenger man tidligere bare ante at fantes. Og gjennom intervjuer av mennesker i ulike livsfaser presenteres sterke historier om hvordan musikken gjør noe med deres opplevelse av livskvalitet. Men i likhet med mennesket, er også musikken i stadig utvikling. Hvordan vi både lager og lytter til musikk endrer seg i takt med tiden.
 
 De siste årenes introduksjon av mobil og nettbrett som medium for informasjon og kommunikasjon har også påvirket musikken og musikkteknologien. Hvordan kan disse nye mediene, som er spesielt viktige for dagens ungdom, brukes konstruktivt til å forbedre deres opplevelse av livskvalitet og psykisk helse? Hvordan kan musikkteknologi for nettbrett være en ressurs i musikkterapi og psykisk helsearbeid blant ungdom? Hvordan kan tilrettelegging av musikalske prosesser gjennom komponering og produksjon av musikk også ha en positiv innvirkning på livsmestring og psykisk helse? Dette er spørsmål som dette forskningsprosjektet skal undersøke.
 
Gjennom bruk av en musikkverkstedmodell (workshop) skal forskeren møte ungdom i ABUP Road Studio og lage musikk ved hjelp apper og opptaksutstyr for iPad. Studien går fra 2015-2021 og gjennomføres som et samarbeid mellom Ansgarskolen, Sørlandet Sykehus ABUP og Universitetet i Agder.