Gå til innhold

Fargespill: Deltakelse og anerkjennelse Fargespill: Deltakelse og anerkjennelse


Hildegunn Seip

400 21 647
[email protected]

Participation, recognition and creativity as resources for growing up across cultural categories

 
Jeg jobber med et PhD-prosjekt hvor jeg skal undersøke hva det å delta i det flerkulturelle kunstprosjektet Fargespill betyr for barna og ungdommene som er med, og potensielt for deres helse.
 
Stadig flere vokser opp med krysskulturelle erfaringer. Disse barna kan være sårbare i forhold til blant annet identitetsutvikling og helse, ofte i minoritetsposisjon, og med flere kulturelle kart å navigere etter. Samtidig kan det ligge ressurser og kompetanse i nettopp slike erfaringer. Fargespill er et kunstprosjekt som bygger på slike krysskulturelle ressurser hos barna og ungdommene som deltar. Fargespill jobber ut fra at alle er en ressurs og forskjellighet er berikende. Musikalsk gir dette seg uttrykk i at de kombinerer deltakernes egne sanger og danser – fra ulike kulturer – til noe nytt, kreativt og grensesprengende.
 
Jeg har observert, intervjuet ungdommer og samlet inn spørreskjemaer for å lære noe om hva det betyr for deltakerne å være med i Fargespill, med vekt på identitet, mestring og livskvalitet. Hva betyr det for barn og unge som er vant til å være i minoritet å få dele sine kulturskatter på en scene til stående applaus? Målet er å finne ut mer om hvilke metoder og måter å møte minoritetsungdom på som kan virke forebyggende og helsefremmende.