Gå til innhold

Belastende opplevelser og stress Belastende opplevelser og stress


Helge Slotten

400 21 649
[email protected]

Helge Slotten

I det moderne samfunnet utsetter vi oss i økende grad for situasjoner som motarbeider vår døgnrytme som blir stilt inn etter omgivelsenes lys/mørke-syklus. I min tidlige forskning undersøkte jeg hvorvidt melatonin kan påvirke den biologiske klokken og derved «stille inn døgnet» i kroppen. Melatoninets effekt på kognitiv funksjonsevne ble også undersøkt.
 
Mitt forskningsfokus har deretter omhandlet hvordan belastende opplevelser tidlig i livet kan påvirke helsen. Med ulike forskningstilnærminger har studiene omhandlet eksperimentelle studier av hvordan stress og opplevd belastning kan påvirke og programmere det utviklende nervesystemet, samt hvordan f.eks gravide i en flyktningsituasjonen kan overføre opplevd belastning til fosteret via biokjemiske prosesser.