Gå til innhold

Sex og Samliv i NT Sex og Samliv i NT


Cato Gulaker

400 21 635
[email protected]

For those Given: A Study on the Idealization of sexual Abstinence in the New Testament

 
Jeg forsker på de ulike teksttradisjonene i Det nye testamente som ser ut til å idealisere avholdenhet fra sex og familie. Prosjektet tar for seg kontinuiteten mellom disse tradisjonene og deres resepsjonshistorie, samt på hvilken måte de står i spenning til Det gamle testamentes tradisjoner om sex og samliv. At majoriteten av kristne i dag ser ut til å behandle disse tekstene som perifere og for spesielt interesserte (innvidde) gjør arbeidet relevant for dagens debatt om hermeneutikk og skriftsyn.