Gå til innhold
Har du sett RAL1016?

Har du sett RAL1016?

Har du sett RAL1016?

 
Av Helge Slotten7a28601e8a976c86e435cb6941040ace.jpg
Førsteamanuensis
Ansgar Teologiske Høgskole
 
De fleste tenker på «psykologi» som den faglige interessen for hvorfor mennesker tenker og oppfører seg som de gjør. Likevel har den vitenskapelige psykologien sitt grunnlag i helt andre temaer. I fra midten av 1800-tallet startet nemlig interessen for eksperimentell sansefysiologi. Studiene til Fechner, Helmholz, Wundt m.fl. handlet om å få kunnskap om sansenes og nervesystemets funksjoner. Gjennom omfattende arbeider ble synssansen, berøringssansen, luktesansen og hørselssansen behørig kartlagt. Resultatene ga oss svar på spørsmål om sansenes sensitivitet, og skalaer ble utarbeidet for å systematisk avdekke forholdet mellom de ytre fysiske stimuli og opplevde sanseinntrykk.
 
Arbeidet til psykofysikerne er videreført på en rekke områder, for produktutvikling innen f.eks lyd og bilde har alltid måttet ta hensyn til sensitiviteten til øyne og ører. Sanser og sansninger er noe vi tar for gitt, men i mange sammenhenger er det viktig å optimalisere stimulusdeteksjon ved å fremstille produkter som er skreddersydde for å fange vår oppmerksomhet. Og det er her blogginnleggets overskrift blir aktuell. Over de siste ti år har vi nemlig kunnet legge merke til at tidligere signal- og kontrastfarger som oransje og rødt har blitt byttet ut med en sterk gulfarge på synbarhetstekstiler. I den internasjonale fargestandarden har denne gulfargen fått koden RAL1016.
 
ral1016
Fargen har en lang rekke egenskaper som gjør den til foretrukket farge i settinger der stimulusdeteksjon er viktig. Fargen brukes på produkter som skal sikre synlighet, slik som på redningsvester hos båtfolk, arbeidsklær på byggeplasser og på refleksvester i trafikken. I trafikkbildet foretrekkes fargen blant annet fordi den framstår skarpt hos personer med aldrende syn (allerede fra 40-års alderen), hos fargeblinde samt i svakt dagslys. For omlag 15 år siden gikk faktisk den europeiske standardiseringskommisjonen inn for at alle utrykningskjøretøy skulle ha RAL1016 som sentral dekor for å gjøre kjøretøyene umiddelbart gjenkjennbare. Fargen har etterhvert blitt omtalt som Euro Yellow, og mange mener det var på tide at f.eks europeiske ambulanser fikk et helhetlig og gjenkjennelig utseende. Dermed har det blitt slutt på lakserosa ambulanser i Tyskland, hvitmalte i England, røde i Frankrike og kombinert røde og hvite i Norge. Nå har de alle blitt gule med RAL1016 Euro Yellow, fargen som omtales som den sikreste for synsdeteksjon.
 
Med et trafikkbilde preget av eurogule syklister, trafikkskilt og sykebiler er det mye som vitner om arven fra de første psykofysikerne.