Gå til innhold
Et høytskårende mastersamarbeid

Et høytskårende mastersamarbeid

12. februar 2019 kom resultatet fra årets studiebarometer – som er NOKUTs undersøkelse av hvor fornøyde studentene er med studiekvaliteten i det studiet de deltar i på universiteter og høyskoler i Norge. På dette barometeret skåret Master i ledelse og menighetsutvikling på toppen her – riktignok sammen med noen andre institusjoner som har samme skår.

Et høytskårende mastersamarbeidmastersamarbeid

 
 
12. februar 2019 kom resultatet fra årets studiebarometer – som er NOKUTs undersøkelse av hvor fornøyde studentene er med studiekvaliteten i det studiet de deltar i på universiteter og høyskoler i Norge. På dette barometeret skåret Master i ledelse og menighetsutvikling på toppen her – riktignok sammen med noen andre institusjoner som har samme skår.
 
Master i ledelse og menighetsutvikling ble startet opp 2013 som et samarbeidsprosjekt mellom Örebro Teologiska Högskola i Sverige, Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo og Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand. Sistnevnte er eksamensgivende institusjon. En forløper for dette samarbeidsprogrammet var en mastergodkjenning AHS hadde fra 2005 i bibelvitenskap og praktisk teologi.
 
Masterprogrammet i ledelse og menighetsutvikling tar sikte på både å gi studentene nødvendig teologisk, organisatorisk og lederskapsteoretisk kunnskap for å kunne mestre krevende menighetsutviklende oppgaver i dag – og å gi studentene hjelp med tanke på å oppøve ferdigheter som kreves av denne type lederskap.  Undervisningen er lagt til intensivuker fordelt på de tre institusjonene i Norge og Sverige. Pr i dag har masterprogrammet ca. 50 studenter fra hele Skandinavia. På neste kursuke som avholdes i Örebro i mai, er det hele 26 påmeldte studenter! Sannsynligvis er det få masterprogram i Norge som kan skilte med flere studenter på sine kurs. Siste høst ble det tatt opp 19 nye studenter i programmet.
 
I NOKUTs studiebarometer måles studenttilfredshet. Og siden vårt masterprogram er blant de som skårer høyest i Norge, må det være tillatt å spørre om hva som kan sies å være suksessfaktorene? Og da må først nevnes studentene selv! De som tar dette masterprogrammet er stort sett pastorer og menighetsledere som har sett behov for å ta videreutdanning. De siste årene har vi også fått inn flere studenter som kommer rett fra bachelorstudier. Men alle disse sikter seg inn på tjeneste i kirkelig arbeid. Miljøet som skapes i de ulike kursene blir sterkt preget av at det er personer med rik erfaringsbakgrunn og med et unikt engasjement. Jeg skulle unt mange å være til stede når samtalen og diskusjonen går om diverse engasjerende tema.
 
I tillegg til en unik studentflokk, må nevnes at masterprogrammet trekker inn engasjerte fagfolk knyttet til de tre samarbeidende institusjonene. Alle disse har også en unik erfaring, ikke bare innenfor faglig arbeid i akademia, men også fra kirkeliv og misjon. Dessuten trekkes inn forelesere fra hele Skandinavia og fra så å si hele kirkebildet. På de siste kursene som er avholdt har vi hatt besøk både fra Torbjörn Aronson fra Uppsala, med doktorgrad både i teologi og i statsvitenskap – og med et mangeårig sterkt engasjement i Livets Ord i Uppsala. Terje Hegertun, nyslått professor ved Menighetsfakultetet og med et livslang engasjement som pinsepredikant og redaktør i Korsets Seier bak seg. Det er klart at slike mennesker synes studentene det er spennende å møte og høre på.  
 
Skal man tale om suksessfaktorer, må også nevnes at Ansgar Teologiske Høgskole har gjennom flere år satset relativt store ressurser på å ha en egen koordinator av masterprogrammet. Skolen har også lagt sterke føringer for tett oppfølging av studentene som er inne i programmet. Dette handler om hvordan studentene møtes og hvordan de følges opp underveis i studiet.
 
Og endelig må nevnes vi fra dag en i mastersamarbeidet har satset på faglig nyutvikling og forskning knyttet til masteren. Første høsten masteren eksisterte ble det avholdt en forskningskonferanse på Gardermoen som tiltrakk seg forskere og fagpersoner innenfor praktisk teologi fra hele Norden. Konferanser og forskningsworshops har regelmessig blitt fulgt opp de etterfølgende år, og ble sist avholdt ved Örebro Teologiska Högskola. En milestein for forskningssamarbeidet var at Scandinavian Journal for Leadership & Theology i 2016 ble godkjent på nivå 1 i det norske akademiske publiseringssystemet.
 
Pr i dag henvender vi oss til primært til et skandinavisk marked for å rekruttere studenter, men masterens styringsgruppe har i mange år diskutert når tiden kan være inne for å tilby også en engelsk variant av masteren.  Dette kan i så fall bety at masterprogrammet vil kunne tilbys til engelskspråklige studenter fra hele verden. Dette er enda usikkert, men det som er klart er at vi er overbeviste om at vi har et godt produkt – som vi gjerne skulle ha gitt enda flere mennesker del i!
 
Er du interessert i å lese mer om masterprogrammet, kan du gå inn på denne nettsiden.
 
Av Lars Råmunddal
Lars-Ramunddal.jpeg
Dosent og studiekoordinator
Ansgar Teologiske Høgskole