Gå til innhold
Å bli sett og hørt som en ressurs (fargespill-fest i Kilden)

Å bli sett og hørt som en ressurs (fargespill-fest i Kilden)

- Har du en sang? Det blir helt stille i klasserommet. Femten par øyne er vendt mot henne når hun åpner munnen og synger. Forsiktig først, så stødigere: - Duerme, duerme mi niño…

Når applausen har lagt seg, forteller hun: - Den sang mamma for meg da jeg var liten. – Så nydelig! Takk skal du ha, sier den kunstneriske lederen begeistret.

Det kan se ut som en vanlig musikktime på en skole i Kristiansand, men kunstnerne og musikerne som er på besøk fra Kilden er ikke der for å undervise – de er der for å lære av elevene. De samler inn sanger og danser fra barna, som er fra mange ulike kulturer, og skal lage en forestilling av det. Et Fargespill. Og i oktober står de på den store scenen i Kilden og viser det for all verden.

Undertegnede får følge prosessen rundt Fargespill, fordi jeg forsker på barn og unge med flerkulturellbakgrunn og deres ressurser og utfordringer. Mer konkret vil jeg finne ut hva det å delta i Fargespill betyr for barna og ungdommene som er med, ut fra en grunntanke om at kulturell deltakelse, anerkjennelse, kreativitet og mestring kan styrke deres trivsel og helse.

Å bli sett og hørt – som en ressursMan trenger ikke følge så mye med i debattene rundt innvandring og integrering for å kunne tenke seg at såkalt innvandrerungdom ikke alltid blir sett som en ressurs. Tidligere forskning har vist at det å ha minoritetsbakgrunn kan være en sårbarhetsfaktor i forhold til psykisk og fysisk helse. Det gjelder særlig minoriteter med bakgrunn fra lavinntektsland og som er i en sosioøkonomisk utsatt livssituasjon. Utfordringer kan også ha med diskriminering og manglende anerkjennelse å gjøre. Og særlig flyktninger kan ha med seg traumatiske erfaringer, og ha opplevd tap og avmakt som blir store byrder å bære.

Han som nettopp er kommet fra Afghanistan som enslig mindreårig asylsøker, og hun som er født og oppvokst i Norge med vietnamesiske foreldre, er naturligvis svært forskjellige på mange måter. Men felles har de det at de lever med flere kulturer tett på kroppen. Og samtidig gjelder det i Norge ofte bare å bli ”mest mulig norsk”, kan det virke som. Beherske norsk språk, få norske venner og norsk skolegang – da nikkes det anerkjennende rundt disse barna og ungdommene med krysskulturelle liv.

Rikere sammen

Men det er kanskje ikke så mange som har vist interesse for det de har med seg fra sine andre hjemland. Fargespill vil snu på dette, og se hvordan barn og unge med bakgrunn fra andre land gjør Norge rikere:

” Fargespills formål er å skape en arena for gjensidig berikende kulturmøter der forskjellig identitet og kulturell/kunstnerisk kompetanse blir synliggjort og verdsatt. Fargespill vil vise at musikk, dans og sang er de beste arenaene vi har for et likeverdig og konstruktivt møte mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur,” heter det på nettsiden til Fargespill Kristiansand.

Fargespill ble først til i Bergen i 2004. Prosjektet startet opp i Kristiansand i februar 2014 og er et samarbeidsprosjekt med Kilden Dialog, Kristiansand Kulturskole, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus) og to grunnskoler i Kristiansand.

Det skjer i oktober

Når jeg fra psykologiseksjonen på Ansgar Teologiske Høgskole skal forske på dette, er det ut fra en forventning til at å bli møtt med anerkjennelse styrker oss mennesker. At det kan være godt for oss å få muligheten til å uttrykke oss kreativt, ut fra egen kulturell bakgrunn, samtidig som noe helt nytt blir til når vi møtes. At det kan skapes rom for nye fargesammensetninger, og kanskje til og med for at usynlige barn kan blomstre eller ”problembarn” kan få synge ut?

Derfor er musikere og koreografer rundt i klasserom og øvingsrom i byen og samler på musikalske skatter i alle farger. Derfor danser unge asylsøkere, musikere og sosialarbeidere seg glade sammen til afghanske og kurdiske rytmer. For vi tror det kan skje noe her. Og som forsker får jeg prøve å finne ut hva.

Og 11.-12. oktober – da blir det fest i Kilden. Fargespill-fest. Kommer du og ser hva som skjer?

For disse barna og ungdommene har en sang – for den som hører etter.