Gå til innhold
Får 1,8 millioner for å opprette videreutdanning

Ansgar høyskole skal i samarbeid med Universitetet i Agder opprette en videreutdanning i musikk, kultur og helse etter en tildeling på 1,8 millioner kroner fra regjeringen.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) som har fordelt midlene etter søknad.

Videreutdanningen i musikk, kultur og helse vil være et tilbud på masternivå for helsearbeidere, spesialpedagoger og barnevernspedagoger. Hensikten er å øke deres kunnskap om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper.

I de seneste levekårsundersøkelsene på Agder er det rapportert om økende grad av både psykisk og fysisk uhelse. Samtidig har kunst og kultur som helsefremmende faktorer fått økende forskningsfokus og politisk støtte de siste årene.

Målet er å utvikle et så fleksibelt tilbud som mulig. Videreutdanningen vil bestå av totalt tre emner på 10 studiepoeng som gjennomføres på deltid over tre semestre. Det vil også være mulig å ta hvert av emnene separat. Disse vil være både digitale og samlingsbaserte.

– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet. For å få det til trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra regjeringen.

Totalt får femten universiteter og høgskoler 100 millioner kroner for å opprette fleksible utdanningstilbud. Les mer... 

Videreutdanningen i musikk, kultur og helse skal i første omgang testes ut som en pilot regionalt på Agder, for deretter å videreutvikles til et nasjonalt nettbasert tilbud.

Utviklingen av tilbudet er et samarbeid mellom Ansgar høyskole, UiA (Fakultet for kunstfag, Fakultet for helse og idrett og Fakultet for samfunnsvitenskap), Sørlandet Sykehus og Nettverk for kunst, kultur og helse på Agder. 

Ansgar høyskole tilbyr i dag et treårig bachelorstudium i Musikk og helse.

Kontaktperson