Gå til innhold
Fagdag om barnepalliasjon

Fagdag om barnepalliasjon

En eksistensiell dag for alle på Ansgar høyskole

Fagdag for høyskolens studenter 

Omsorg for barn som dør og deres pårørende - det høres kanskje skummelt ut, som noe du helst vil unngå. Men «barnepalliasjon» er noe som berører hjertet av våre fag på Ansgar høyskole og som kan være fascinerende for deg som utdanner deg i teologi, musikk og helse eller psykologi.

Hva trenger foreldre og søsken når et barn i familien er alvorlig syk? Og hva trenger selve barnet? Er det noe vi kan gi

  • som teologer: hva er mening med livet når et barn dør? Hva sier Gud til det?
  • som musikk- og helsearbeider: hvordan kan musikken bidra til kommunikasjon og relasjon?
  • Som psykologer: hva skjer med kommunikasjonen og relasjonene i en familie som er rammet? Kan vår traumeforståelse bidra noe her?

Og hva trenger egentlig vi for å kunne gi det som trengs?

Torsdag 13. februar 2020 besøker Natasha Pedersen Ansgarskolen. Natasha er grunnlegger og generalsekretær for den eneste organisasjonen i Norden som jobber for barnepalliasjon. Hatasha skal intervjues i Gerdas kafe og så holde foredrag med diskusjon etter lunsj.

Vi forbereder oss i fagsamlinger før lunsj, for å bli kjent med tematikken, samle spørsmål som er mest interessante for oss, eller som faglig workshop, så vi kan få en god dialog med Natasha under foredraget.

Vel møtt!

Kontaktperson