Gå til innhold
Eskilt og Breistein med i ny lærebok om missiologi

Eskilt og Breistein er medredaktør og medforfatter i ny lærebok om missiologi.

Det har kommet ut en ny lærebok i missiologi hvor Ingrid Eskilt, tidligere ansatt ved Ansgar høyskole er medredaktør, og rektor Ingunn Folkestad Breistein er en av artikkelforfatterne.

Info fra forlaget:
Missiologi - en innføring

Det er en sentral oppgave for misjonsteologien å integrere innsikter fra teologiens forskjellige disipliner i en samlende og aktualiserende refleksjon. Den kristne kirke må blant annet være i dialog med de bibelske skrifter, lære av den kristne tradisjon og la seg inspirere av et globalt og økumenisk kirkelig fellesskap for å drøfte hva det innebærer å være engasjert i misjon. Boken viser hvordan denne misjonsoppgaven presenteres i de bibelske skrifter, utfoldes gjennom historien, praktiseres på forskjellige måter og er gjenstand for drøftelse i dag. Den kristne kirken er spredd ut over jorden, hvor den har til oppgave å forkynne evangeliet for alle folkeslag, øve omsorg for syke og nødlidende, fremme fred og rettferdighet, og ta vare på skaperverket. Det er det grunnleggende utgangspunktet for denne læreboken i missiologi.