Gå til innhold
Endring i SiA-avgift

Endring i SiA-avgift

Økning i SiA-avgift fra høsten 2016

Studentsamskipnaden har av Kunnskapsdepartementet fått innvilget en økning i SiA-avgiften. Den øker fra 425,- til 475,- kroner fra og med høsten 2016.