Gå til innhold
En fersk professor synger ut

En fersk professor synger ut

Hun er opptatt av hvordan musikk gjør oss godt, og forsker videre for å gjøre verden til et litt bedre sted.

Møt Ansgarskolens nyeste professor, Anne Haugland Balsnes.

 
Tekst: Thomas Vårlidanne-h.-balsnes
 
Ansgar Teologiske Høgskole har som første utdanningsinstitusjon på Sørlandet fått en kvinnelig professor i musikk. I tillegg til teologi kan du studere både psykologi og musikk ved skolen.
 
Vi tok en prat med Anne Haugland Balsnes som fikk godkjent sin professortittel i starten av desember.
 
- Anne, eller professor Anne, hva er det med musikk som du finner helt spesielt?
- Musikk er et helt spesielt språk som når inn dit ordene ikke rekker til. Vi vet at musikk har stor betydning i mange menneskers liv, ikke minst fordi den teknologiske utviklingen har gjort det mulig å omgi seg med musikk hvor enn man er.
 
- Så du hører mye på musikk?
– Alt for lite! Tiden strekker ikke til. I forskningen min er jeg er nok mest opptatt av den musikken vi ”lager” selv. Jeg tror det å drive med sang og musikk, altså ikke bare lytte til ferdiginnspilt musikk, har potensiale til å være en særlig ressurs i menneskers liv. Men selvsagt kan også lytting være viktig.
 
- Du snakker ofte om ”kor på resept”, hvorfor?
- Grunnen er rett og slett at korsang er en måte å musisere på som er tilgjengelig for alle. Siden sangstemmen er en del av kroppen vår, er det et instrument alle har og kan lære å bruke. Å synge i kor gir mange gode opplevelser, fysisk og psykisk velvære, utvikling og mestring, sosiale kontakter og noe å se frem mot. Derfor mener jeg at kor burde være på blå resept, svarer Anne.
- Når du synger i kor er du en del av et sosialt felleskap som har et felles mål. Og det kan være en effektiv medisin mot depresjon, isolasjon og ensomhet.
 
Hun formulerer det slik: Korsang er et kostnadseffektivt tiltak som gir helhetlige helseeffekter helt uten bivirkninger.
 
Hun påpeker også at det ikke er noen automatikk i dette. - Det er viktig at koret har et repertoar og nivå som matcher deg, med en god korleder og et inkluderende miljø. Alle kor passer ikke for alle, men det finnes et kor for alle, sier Anne.
 
Anne, som også er forskningsleder ved Ansgar Teologiske Høgskole, er naturligvis svært opptatt av forskning.
- Vi trenger å finne ut mer om verden og menneskene for å kunne skape en bedre fremtid! Forskning fører på mange måter verden fremover. Når det er sagt, er det ikke slik at all forskning oppleves like nyttig. Men hvert lille forskningsbidrag er en brikke i det store puslespillet.
 
Anne kan røpe at også hennes neste forskningsprosjekt omhandler kor.  – Det er et nordisk samarbeidsprosjekt som skal undersøke korlederutdanningene i Norden. Målet er å bidra til at utdanningene blir flere og bedre, slik at det kan utdannes flere korledere til forskjellige typer kor. 
 
Nå inntar Anne julen, denne gang som professor. Men hun legger forskningen til side i ferien for å nyte tid sammen med venner og familie, og være ute i naturen, noe hun også setter stor pris på.
 
Ansgarskolen gratulerer Anne Haugland Balsnes med opprykket til professor!
 
Publisert 21. desember 2016, Thorkild Bruhn