Gå til innhold
Hagelia-epoken går mot slutten

Hagelia-epoken går mot slutten

Professor Hallvard Hagelia har undervist ved Ansgar Teologiske Høgskole siden 1980. 6. februar 2014 markerte han sin siste ordinære undervisningstime før pensjonisttilværelsen med kake, tale og sedvanlig engasjement for bibelfag.

Hallvard Hagelia er professor i Det gamle testamente ved Ansgar Teologiske Høgskole, og er den som har jobbet lengst ved skolen og blant dem som har størst akademisk tyngde. Fra sommeren 2014 av går han inn i pensjonisttilværelsen - og skal fortsatt ha kontor ved skolen, som professor emeritus. Da skal han først og fremst skrive, og kan love at det blir flere bøker i rekken i tillegg til de ni han har gitt ut så langt. Noe undervisning som timelærer blir det nok også.

Likevel ville han markere dagens avslutning på den siste ordinære undervisningsrekken han har ved ATH. Dermed ble det kake for studenter og kolleger, hilsener og gode ord, og tale fra Hallvard selv i lunsjpausen.

- Hallvard har på mange måter gått opp løypa, sa Øyvind Skjegstad, om at Hagelia var den første med doktorgrad ved ATH, og den første "hjemmelagde" professoren. Bjørn Øyvind Fjeld nevnte en side av Hallvard studentene kanskje har sett mindre til, nemlig at han på 1970- og 1980-tallet var sterkt engasjert i menighetsplantning - både i Haugesund Norde misjonsmenighet, som han var med og plante og var pastor i, og i norske og europeiske nettverk for kirkevekst.

Studentene takket Hallvard som de først hadde hørt om og sett som navn på bøker, og så følte seg privilgerte som de kunne få ha som lærer. En student fortalte hvordan hun hadde skrevet oppgave med Hallvard som veileder, og så opplevde å få tilsendt en doktoravhandling om Abrahamspakten - temaet for oppgaven hennes - i posten i jula. - Det vitner om stor omsorg og faglig engasjement, takket studenten.

Hallvard selv innrømmet at han ikke klarer å huske studentenes navn, men setter stor pris på deres engasjement og faglige bidrag. - AHS er blitt en mye mer mangfoldig skole siden jeg gikk her på 1960-tallet, og det er flott på mange måter. Bibelfagene har en mye mindre plass enn tidligere, og det beklager jeg, sa Hallvard i sin lille takketale. Han tror bibelfagene er helt grunnleggende for framtidens predikanter og pastorer.

At Hallvard Hagelia nærmer seg pensjonsalder var også et tema på sosiale medier i dag, som her: http://www.facebook.com/arstein.justnes/posts/698849990154802

Nå ser han fram til å skrive videre som professor emeritus. Etter avslutningen fikk Hagelia stor applaus, og avsluttet på sedvanlig behersket vis: - Det var da svært. Takk for i dag.

 

 

Tekst og foto: Hildegunn Schuff