Gå til innhold
Ekspert på håndskrifter i NT

Tommy Wasserman, professor i bibelvitenskap på Ansgar høyskole, har hatt spennende dager på jobb de siste ukene! Nylig publiserte forskere en papyrushåndskrift som viser seg å være fra kristendommens andre århundre. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble det hentet ut tusentalls papyrushåndskrifter som var bevart av ørkensanden i den forlatte egyptiske byen Oxyrhynchus, og tatt med til Oxford. Det er et av disse håndskriftene som ble publisert av The Egypt Exploration Society 1. september. 

Uvanlig samling av Jesu ord 

Wasserman er ekspert på håndskrifter i Det nye testamentet, og forteller at det med jevne mellomrom offentligjøres slike håndskrifter, men at akkurat denne håndskrift, med betegnelsen P.Oxy. 5575, var spesielt spennende da den inneholder en uvanlig samling av Jesu ord. Vi finner paralleller både i Matteus- og Lukasevangeliet, men også i Thomasevangeliet, så dette var en unik kombinasjon. Mest sannsynlig er det noen som har hatt tilgang til ulike evangelier eller muntlige kilder som valgte å sette sammen de ulike Jesusordene. 

Her er en video om det nye fragmentet. 

Teksten er Jesu ord om det å ikke være bekymret. 
Tommy Wasserman har gjort en råoversettelse både til svensk og norsk, basert på utgivernes rekonstruksjon. Prikkene markerer ord som mangler og som ikke kan rekonstrueres, og spørsmålstegn indikerer usikkerhet, mens ord i klammer er antakelser basert på parallelle tekster: 

 

1handskrifter--2

Ekspert på håndskrifter i NT 

I sin forskning har Tommy Wasserman spesialisert seg på Det nye testamentets tekster og håndskrifter. Som forsker kjenner han også på et ansvar for å kommunisere forskning ut til allmenheten, slik som f.eks. dette sensasjonelle tekstfunnet som nå er publisert. Nyheten ble publisert både i Dagen i Sverige og Dagen i Norge etter tips fra Wasserman. 

Til daglig veksler han mellom høyskolen i Kristiansand og ALT (Akademi for lederskap og teologi) høyskole i Sverige.  På Ansgar har han akkurat undervist teologistudenter i både gresk og teologi. Han har også spilt inn åtte nye filmer til nettstudiet i teologi, før han dro tilbake til Sverige. Der jobber han nå bl.a. med den nye svenske bibeloversettelsen; NT2026 utgaven, som skal gis ut fem hundre år etter oversettelsen av NT 1526, som er en del av Gustav Vasas Bibel.  

1tommy_wassermann_bibilioteket_ahs_2023-6