Gå til innhold
Eksamensavvikling i mai

Ansgar høyskole har grunnet Covid 19 hatt midlertidige regler for eksamen, sensur og progresjonskrav. Disse gjaldt først frem til 1. oktober 2020 og ble forlenget til 1. mars 2021.

Siden det fremdeles er mye usikkerhet både når det gjelder pandemi og vaksineprogrammet er det vedtatt at de midlertidige reglene forlenges frem til juni, og at vi følger prinsippet om at en konteeksamener arrangeres på samme måte som ordinær eksamen. Dette siste vil betyr at konteeksamen i august vil bli arrangert på samme måte som eksamen i mai.

Eksamensformer i mai

  • Alle innleveringer går som normalt (seminaroppgaver, hjemmeeksamen, rapporter, bachleor etc)
  • Alle skoleeksamener arrangeres som digital hjemmeeksamen
    • Unntatt fra dette er TEOL112 og TEOL222
  • Alle emneprøver arrangeres digitalt uten oppmøte i klasserom
  • Muntlige eksamen arrangeres digitalt 
  • Muntlige eksamen i musikk, hørelære etc arrangeres fysisk på skolen
  • Praktiske eksamener i musikk arrangeres fysisk på skolen

Det er ingen emner som får endret karakterskala - alle emner benytter sin opprinnelige karakterskala.

Kontaktperson