Gå til innhold
Doktor Lars Mandelkow

Vi gratulerer Lars Mandelkow med strålende gjennomført disputas 18. september 2023.

«Be not afraid of life. Believe that life is worth living and your belief will help create the facts.”
Med disse ordene fra William James var Lars Mandelkow sin prøveforelesning i forsamlingssalen på Psykologisk institutt i Oslo i gang:
What remains of William James´s theory of religion and psychology today?
Mandelkow foreleste om William James sin betydning for religionspsykologien fra siste halvdel av 1800-tallet og fram til i dag.

1bilde2_silje-og-lars

Lars Mandelkow med sin veileder Silje Endresen Reme, professor ved Psykologisk institutt, UiO.

1bilde3_forsamlingssalen

Høytidelig prosesjon inn i forsamlingssalen, hvor både kollegaer fra Ansgar høyskole, familie og venner var til stede under disputasen.

1bilde5_avhandlingen

Lars Mandelkow forsvarte sin doktorgradsavhandling: 
Stepping carefully on sacred ground - the role of religion in Norwegian psychotherapy

Avhandlingen tar for seg hvilken rolle spiritualitet og religion har i norsk psykoterapi. 
Her kan du lese Sammendrag og Pressemelding

Bedømmelseskomité

  • Professor Kirsten Kaya Roessler, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark 
  • Professor Jan-Olav Henriksen, MF vitenskapelig høyskole, Oslo 
  • Professor Ole Jacob Madsen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  •   Disputasen ble ledet av professor Lars Tjelta Westlye

Veiledere

  •  Professor Silje Endresen Reme, Psykologisk institutt, UiO 
  •  Professor Henning Freund, Protestant University of Applied Sciences, Marburg, Germany

Arrangør: Psykologisk institutt

1bilde6_henriksen

Disputasen ble feiret med en middag og Jan-Olav Henriksen, professor ved MF vitenskapelig høyskole, ønsket Lars Mandelkow velkommen inn i «lauget av doktorer».

1bilde7_breistein

I rekken av gratulanter var bl.a. rektor Ingunn Folkestad Breistein, og forskningsleder Marie S. Skånland og Hildegunn T. Seip, førsteamanuensis i psykologi.