Gå til innhold
Høyskolens første digitale eksamen vel overstått

Høyskolens første digitale eksamen vel overstått

Mandag 11. mai var 18 KRLE-studenter «forsøkskaniner» på høyskolens første digitale eksamen.

Gjennomført piloteksamen

 
Piloteksamen er nettopp overstått. Vi griper tak i en av studentene, Øyvind Wallann, som akkurat har trykket på knappen "Levere oppgaven". Godt endelig å komme ut i den friske luften. "Nå er det sommerferie", kommer det med et stort smil.
 
"En veldig bra opplevelse", fortsetter Øyvind mens han stiller opp til fotografering.
"Det opplevdes som en veldig enkelt måte å avlegge eksamen på. Det at man hele tiden kan legge inn nytt og rette fortløpende gjennom oppgaven er et stort fremskritt."
 
Øyvind kunne godt ha ønsket seg Word’s rettefunksjoner med rød strek under stavefeil, men er dog mest opptatt av det positive.
"Dette ble en veldig positiv opplevelse. Ingenting å pirke på. Jeg tror dette er fremtiden og at det ikke vil være noe problem å implementere digital eksamen i alle skolens eksamener."
 
oyvind-wallann
 
"Ja, dette var bra", avslutter Øyvind som sikkert håper at sensuren går like smertefritt.
 
Til gjennomføring av digital eksamen brukes en lockdown browser teknologi (BYOD - Bring Your Own Device), noe som innebærer at studentene kan bruke egen PC/Mac og ikke få tilgang til lokale ressurser eller internett under eksamen.
 
Prosjektet, kalt «Digital eksamen», er et samarbeid mellom ATH, Universitetet i Agder (UiA), Høgskolen i Telemark og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. UiA har implementert rutiner og testet systemer for å danne grunnlaget for heldigitalisering av eksamensavviklingen. For AHS er målet at alle studenter skal kunne avlegge skoleeksamen digitalt, levere oppgaver digitalt og å ha muligheten til å avlegge muntlig eksamen digitalt fra høsten 2016.
 
Les mer på prosjektet «Digital eksamen» her.
 
Oppdatert 11. mai 2015, Thorkild Bruhn