Gå til innhold
Den 15. april - søknadsfrist høyere utdanning

Den 15. april går fristen ut for å søke høyere utdanning til høsten. Det kan lønne seg å søke tidlig, og ikke utsette søknadsregistreringen til siste dag.

Fra tautdanning.no

Søknader til offentlig høyere utdanning, som universiteter, fagskoler og de fleste høyskoler i Norge, må leveres via søknadsportalen Samordna opptak. Du kan lese mer om søknadsprosessen på Samordna opptak sine informasjonssider.

Samordna opptak opplyser om at det er ingen endringer i opptaksregelverket som følge av koronautbruddet for øyeblikket. De jobber imidlertid med å vurdere mulige konsekvenser av koronaviruset for søking og opptak og vil informere om eventuelle endringer på sine nettsider.

Dette er fristene
Den ordinære søknadsfristen som gjelder de fleste studier som kan søkes på via Samordna opptak, er også fristen for å laste opp nødvendig dokumentasjon. Torsdag 15. april må alt være innsendt.

1. juli er siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår.

20. juli får du svar på søknaden din i hovedopptaket. Svarfristen er 24. juli. Hvis du ikke ikke svarer innen fristen mister du studieplassen. 

Restplasser
Etter den ordinære søknadsprosessen er over, er det hvert år en del studier som fremdeles har plass til flere studenter. Den 19. juli legges en oversikt over ledige studieplasser ut på Samordna Opptak, og fra og med neste morgen kan disse ledige studieplassene søkes på.

Den 29. juli starter suppleringsopptaket, hvor blant annet de som står på venteliste til studier vil få svar på om de kommer inn. Enkelte kan stå på venteliste selv etter dette, og kan i så fall få en siste mulighet til å komme inn på et studium i etterfyllingsopptaket, som starter rundt 4. august.