Gå til innhold
Cato Gulaker's public defense for the degree of PhD

Cato Gulaker's public defense for the degree of PhD

Torsdag 13. juni disputerte høyskolelektor Cato Gulaker på MF Vitenskapelig Høyskole.

Cato Gulakers doktorgradsprøvercato-og-vidar-haanes-small

Cato Gulaker holdt 13. juni prøveforelesning og forsvarte sin doktoravhandling.
 
 
Tema for prøveforelesningen var: The role of Satan in Paul's letters.
 
Etter prøveforelesningen måtte Cato Gulaker offentlig forsvare avhandlingen: Satan, the Heavenly Adversary of Man: A Narrative Analysis of the Function of Satan in the Book of Revelation.
 
De ordinære opponenter var Professor dr. (1) Paul Middleton, Chester, og Professor dr. Gabriella Gelardini, Bodø (2). Professor dr. Karl Olav Sandnes var tredje medlem i bedømmelseskomiteen. 
Disputasen ble ledet av rektor Vidar L. Haanes.
 
Komiteen godkjente prøveforlesningen, avhandlingen og disputasen. Vi gratulerer Cato Gulaker med PhD-tittelen.
 
Selve avhandlingen og sammendrag kan lastes ned på MF's nettsider.
 
cato-og-komiteen
Professor dr. Karl Olav Sandnes, professor dr. Gabriella Gelardini, førsteamanuensis Cato Gulaker,
professor dr. (1) Paul Middleton og rektor Vidar L. Haanes.
 
Tekst: Thorkild Bruhn, Foto: Reidar Salvesen og Thorkild Bruhn