Gå til innhold
Avstemning studentrådsleder 2024

Hvem ønsker du skal overta som studentrådsleder neste skoleår?

Tre kandidater stiller til valg: Joel Christian Grønlund, Adrian Jonathan Gabrielsen De Linde og Emilie Kauserud Bræck.

Er du aktiv student ved Ansgar høyskole kan du avgi din stemme ved å klikke på OR-koden eller lenken nederst i skjermbildet (krever Feide-pålogging).

Du kan stemme frem til og med onsdag 25. april 2024 kl. 12:00.

Takk for din stemme!

joel

Joel Christian Grønlund

Jeg heter Joel Christian Grønlund, kommer fra Oslo og er 22 år gammel. Tar en Bachelor i musikkproduksjon på andre året. Liverpool og Bodø Glimt-fan. På fritiden jogger jeg. Samt så er jeg aktiv i ungdomspolitikken. 

Jeg elsker Ansgar, og brenner for å gjøre musikklinjen mye mer utøvende. Grunnet at jeg opplever mange av mine medstudenter går til musikkstudiene på UIA, fordi de syns det er for lite utøvende her i forhold til musikkproduksjon. Derfor burde Ansgar gjøre sitt eksisterende studie mer utøvende. Eventuelt hatt et rent utøvende studie. Hvis jeg blir valgt skal dette være en sak jeg vil kjempe for. 

Samt bedre informasjonsflyt på skolen, og en bedre og mer informativ nettside. I tillegg ønsker jeg flere ettermiddags-seminarer, som er aktuelle for studiene på vår skole. Tror dette kan styrke kompetansen, samt øke motivasjonen for oss studenter.

Jeg er en jovial og blid type, som er lett å komme i kontakt med, og dette tror jeg er min styrke i dette vervet. Om jeg blir studentrådsleder, skal det alltid være lett for medstudenter å ta opp små og store saker med meg.  

Dette vil jeg gjøre om jeg om jeg blir valgt: 

 • Jobbe for en mer utøvende musikklinje, med mer faglig fokus på de praktiske aspektene i musikken 
 • Jobbe for å få til flere ettermiddags seminar med faglig relevans, for å motivere og styrke den faglige kompetansen 
 • En bedre og mer informativ skole nettside, som er enklere å bruke enn dagens alternativ 
 • Alltid tale ansgarstudentenes sak i alt jeg gjør
2adrian

Adrian Jonathan Gabrielsen de Linde

Mitt navn er Adrian Jonathan Gabrielsen de Linde. Jeg studerer psykologi her på Ansgar Høyskole. Våren 2023 ble jeg valgt til studentrådsleder på høyskolen, og siden den tid, har jeg jobbet for å fremme studentenes interesser.

 Som kandidat til vervet som studentrådsleder, vil jeg jobbe for å tilrettelegge for en bedre studiehverdag på Ansgar høyskole. En av tingene jeg ønsker å jobbe for nå til høsten, er å sette opp åpne faglige kollokvier, med hjelpelærere som f.eks kan være studenter som har tatt samme fag tidligere. 

 I året som gikk har jeg fått muligheten til å sette meg inn i hva jobben som studentrådsleder på Ansgar Høyskole består i. Mye av tiden har gått til å strukturere arbeidet til studentrådet, og tilrettelegge for at studentrådet kan få arbeidet bedre tilrettelagt. 

 Arbeidet som nå er lagt ned vil gjøre det lettere for at tillitsvalgte, og ellers engasjerte studenter skal kunne bygge på erfaringer fra tidligere studenter, og at de skal få noe igjen for arbeidet de legger inn. 

Det administrative arbeidet som er lagt inn i år gir også rom for å jobbe mer for å tilrettelegge for det sosiale miljøet til høsten. Jeg setter pris på erfaringene jeg har fått gjennom vervet som studentrådsleder, og ønsker å utvikle meg videre i den rollen til høsten som kommer. 

 Mine fanesaker er: 

 • Læringsmiljø 
 • Student-idretten 
 • Sosiale arrangement
emilie

Emilie Kauserud Bræck

Jeg heter Emilie Kauserud Bræck og jeg studerer psykologi på 1. året. Jeg har dette året vært nestleder både i studentrådet og psykologi linjeforeningen Placebo. Jeg fikk også muligheten til å være med på landsmøte til Norges Studentorganisasjon, NSO. Der fikk jeg være med å oppleve og diskutere hva NSO skal jobbe for det neste året. Jeg fikk virkelig kjent på studentpolitikken og hvor viktig det er at vi, studenter, har en stemme.

Jeg stiller til studentrådsleder akkurat fordi jeg er virkelig engasjert når det kommer til studenthverdagen. Spesielt siden Ansgar Høyskole er en liten skole er det viktig at vi får en stemme og er med på å påvirke studentpolitikken både lokalt og nasjonalt.

Det er også viktig for meg at studentene får en bra hverdag her på Ansgar fylt med både sosiale arrangementer, men også et godt faglig miljø fylt med gode forelesninger, gode muligheter til å studere og god faglig hjelp på tvers av linjene. Det er viktig for meg at alle studenter uansett linje føler seg velkommen her på Ansgar.

Jeg ønsker å jobbe for bedre mulighet til kollokvie. På alle studieretninger krever det at vi jobber sammen for å utføre oppgaver og komme oss igjennom pensum. Med mer veiledning fra lærere og tidligere studenter kan det bidra til at det blir litt lettere å studere. Jeg ønsker også å jobbe for å videreføre de sosiale arrangementene vi allerede har som klesbytte dagen, volleyball og åpen scene. Jeg vil også åpne for at flere studenter kan vise engasjement til å arrangere sosiale arrangementer. Jeg vil også prøve å få til at man kan spille fotball også på vinteren, samt i fortsette med volleyball. Jeg vil bistå til å hjelpe studenter med faglige saker og virkelig gjøre ferdig prosessen med å få studentrådet som en selvstendig organisasjon med godt samarbeid med skolen.

For å oppsummere ønsker jeg å jobbe med:

 • Bedre mulighet til kollokvie
 • Bedre oversikt over de studenttilbud som finnes (som biblioteks- og helsetilbud)
 • Mer veiledning for studentene 
 • Videreføre sosiale arrangementer som blant annet åpen scene og klesbytte dagen 
 • Jobbe for å fortsette med tilbudene som volleyball og få mulighet til å spille fotball på vinteren.