Gå til innhold
Avstemning studentrådsleder 2023

Hvem ønsker du skal overta som studentrådsleder neste skoleår?

To kandidater stiller til valg: Mats Hansen og Adrian Jonathan Gabrielsen De Linde.

Er du aktiv student ved Ansgar høyskole kan du avgi din stemme ved å klikke på OR-koden eller lenken nederst i skjermbildet (krever Feide-pålogging).

Du kan stemme frem til og med mandag 1. mai 2023.

Takk for din stemme!

CroppedImage

Mats Hansen

Adresse: Montjønnvegen 5B, Vennesla

Linje: Teologi andre året

Mobil: 938 00 707

Mats om seg selv: Jeg ønsker å være en gode støttespiller for studentene, og løfte fram deres ønsker og behov på skolen. Både faglig og sosialt.

Jeg ønsker å gjøre de oppgavene som forventes av meg, stille på de ulike møtene osv, men også samarbeide med resten av studentrådet og miljøarbeiderne.

Det er viktig å fortsette med de sosiale arrangementene som skoleball, klessbyttedag osv.

Jeg ønsker å bidra til en god skolehverdag, både for studenter på studenthjemmet, og for dem som bor utenfor skolens område.

CroppedImage

Adrian Jonathan Gabrielsen De Linde

Adresse: Fredrik Franssons vei 17

Linje: Psykologi første året

Mobil: 412 97 507

Adrian om seg selv: Ansgar har flotte fasiliteter og kanskje landets beste utsikt. Som kandidat til vervet som studentrådsleder, ønsker jeg å jobbe for at høyskolen skal sikre at studentene får et godt læringsmiljø på skoletid, og tilbud til sosiale aktiviteter på fritiden. Vi har flotte fasiliteter her på campus, og jeg ønsker at flere studenter skal få nytte av dem.

Det siste året har jeg jobbet som leder for læringsmiljøutvalget her på skolen. Der har jeg fått litt innsikt i studentenes tilbakemeldinger på læringsmiljøundersøkelsen, og hvor villig skolen er til å gjøre endringer etter konkrete tilbakemeldinger.

Jeg er takknemlig for det siste året som student her på Ansgar, og jeg ser frem til to nye år. Hvor jeg ønsker å kunne bidra positivt til skolens utvikling.