Gå til innhold
ATH i den nasjonale forskningstoppen

ATH i den nasjonale forskningstoppen

 

 

 

 

 

 

 

Det såkalte ”tellekantsystemet” gjør at hver institusjon får et visst antall poeng basert på de ansattes forskningsvirksomhet.  Ansgarskolen har de siste årene bemerket seg i dette systemet som kan kalles NM i forskning. I 2011 var vi rangert som nr. 7 på forskning blant landets Universiteter og Høgskoler. Hvordan kan en liten institusjon som Ansgar hevde seg helt i toppen av det nasjonale forskningsfeltet? Enhver høyere utdanning skal drive med undervisning, forskning og formidling. På undervisningsfronten arbeider vi hele tiden med å ha høy kvalitet på studiene og undervisningen. Men også når det gjelder forskning gjelder det å drive et systematisk og strategisk arbeid for å få resultater. På AHS har vært satset målrettet på å høyne de ansattes kompetanse gjennom interne stipendiatstillinger. Det er avsatt en egen stillingsprosent til F&U-leder, det settes av midler til forskningsstimulerende virksomhet som frikjøp fra undervisning og konferansedeltakelse, det arrangeres fagdager hvor de ansatte legger frem sine prosjekter for hverandre, det gis veiledning internt og eksternt, og det oppfordres til nettverksbygging og samarbeid med andre institusjoner. Hva forsker vi på? Både innen fagfeltene teologi, musikk, psykologi og interkulturelle studier foregår det forskning, og ikke minst drives det med tverrfaglige prosjekter, som når musikkvitenskapelige, sosialpsykologiske og flerkulturelle tilnærminger kombineres i et prosjekt om korsang for flyktninger og asylsøkere. Andre eksempler på temaer det forskes på er døden, religion og helse, misjonshistorie, kor og helse, menighetsutvikling, musikk og ungdom, forsoning, barn og traumer, praktisk teologi, musikkteknologi, musikk i religiøse sammenhenger, og selvsagt også Bibelen. 

Tekst: Anne Balsnes