Gå til innhold
Arena Live stenges

Arena Live stenges

Det studeadministartive programme M-Stas og Arena Live er stengt

Det studieadministrative programmet M-Stas og Arena Live er stengt  i dag 11. oktober 2012.

Nytt system FS og studentweb blir introdusert i månedsskifte oktober/ novemnber. Studeter som tenger opplysinger om eksamen eller lignende må i dennen preioden henvende seg til eksamensinspektøren.

Informasjon om innlogging og bruk av det nye stystemet vil komme fortløpende