Gå til innhold
Ansgarstudenter med på samskaping

Ansgarstudenter med på samskaping

Denne våren har en gruppe studenter fra Ansgarskolens Bachelor i musikk og helse vært med på et samskapingsprosjekt sammen med bachelorstudenter ved Fakultet for kunstfag og Fakultet for helse og idrett.
 
I tre grupper, på tvers av fag og institusjoner, har studentene arbeidet inn mot hver sin regionale aktør, henholdsvis Kilden, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandets sykehus og Gateakademiet. Prosjektet er et pilotprosjekt og er ledet av professor Romelu Pinheiro og førsteamanuensis James Karlsen. Arbeidsmetoden er problembasert læring etter Design Thinking-modellen.
 
Hver gruppe har hatt to mentorer som har fulgt dem underveis i prosessen. Alle kunne fortelle om både frustrasjoner og gleder underveis. Gruppene la fram sine prosjekter under en samling på UiA og fikk svært gode tilbakemeldinger.
 
Les mer om samskapingsprosjektet her.