Gå til innhold
Ansgarmusikk på Livskilden-konferanse

Ansgarmusikk på Livskilden-konferanse

I dag holdt to av Ansgar Høgskoles forskere foredrag i Kilden, og en tredje musikklærer fra skolen dirigerte et stort og helt spesielt kor.

LivsKilden er en årlig konferanse som har som mål å gi kunnskap om hvordan kunst og kultur er sentrale bidragsytere til gode levekår, verdiskapning og kompetanse. I år var hovedtemaet Vokal verdiskapning – kor på blå resept. Det var musikkforsker og forskningsleder ved Ansgarskolen, Anne Haugland Balsnes, som holdt hovedforedraget om korsang som en kilde til folkehelse. - Jeg har samlet en rekke fortellinger om hvordan korsang beriker menneskers liv og styrker blant annet asylsøkere og kronisk syke, fortalte Balsnes. - Korsang kan styrke hele mennesket - kroppslig, intellektuelt, sosialt, i følelseslivet og eksistensielt. I en tid hvor mangel på fellesskap, tro, håp og mening nærmest er blitt de nye folkesykdommene, har korsang og kulturliv et stort helsefremmende potensiale.

Balsnes dirigerte også Kildens eget seniorkor, Sølvstrupene, som bidro med sang før og under foredraget.

Stipendiat Hege B. Beckmann ved Ansgar Teologiske Høgskole fortalte også om sin forskning på musikkaktiviteter som en helsefremmende ressurs for ungdom. - Ungdommer i dag omgir seg med musikk nesten hele tida. De bruker musikken som en individuell ressurs, en sosial ressurs og en eksistensiell ressurs, som hjelper dem å bearbeide følelser og komme gjennom vanskelige perioder, fortalte Beckmann.

Etter en rekke foredrag var det tid for konsert med et helt spesielt kor. Korbølgen er et samarbeidsprosjekt mellom Kilden Dialog og ABUP (Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse ved Sørlandet Sykehus), hvor ungdommer på tvers av ulike skillelinjer og miljøer synger sammen i et stort felleskor. Og det var Bodil Kvernenes Nørsett, musikklektor ved Ansgarskolen, som dirigerte det store koret, og loset dem trygt og klangfullt gjennom norske vuggesanger, Ronja Røverdatters vårsang, palestinsk og gresk musikk - for å nevne noe fra et rikholdig repertoar.

Studenter i musikk og psykologi fra Ansgar Teologiske Høgskole deltok på konferansen, der Ansgarskolen samlet sett kom med betydelige bidrag - under en inspirasjonsdag som viste fram mye av kraften og helseressursene i kultur og musikk.

 

Bildet: Korbølgen, dirigert av Ansgarskolens Bodil Kvernenes Nørsett. Konsert på Livskilden 2013 i Kristiansand.

 

Tekst og foto: Hildegunn Schuff