Gå til innhold
Ansgar Teologiske Høgskole akkreditert som høyskole

Ansgar Teologiske Høgskole akkreditert som høyskole

Kongen i statsråd ga fredag 24. juni Ansgar Teologiske Høgskole status som høyskole med virkning fra 1. juli 2011. Ansgar Teologiske Høgskole søkte om akkreditering som høyskole 11. mai 2010. Etter en vurdering av sakkyndig komité i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), fattet styret i NOKUT positivt vedtak 16. desember 2010 om at AHS tilfredsstiller kravene til å bli akkreditert som høyskole. AHS får dermed tilsvarende faglige fullmakter til å etablere nye studietilbud som statlige høyskoler.

 

Statsrådsmøtet ble fulgt av en blomsterhilsen til rektors kontor med følgende påskrift: ”Gratulerer så mye med akkrediteringen som høgskole! Jeg ønsker dere lykke til i det videre arbeidet. Med hilsen Tora Aasland, forsknings og høyere utdanningsminister.”

 

Med denne beskjeden er Ansgar Teologiske Høgskole rykket opp to-tre divisjoner, og er fra i dag på samme nivå som alle statlige høyskoler og private akkrediterte høgskoler. Rektor Harald Nygaard er lettet og positivt spent på hva dette vil bety for skolens videre strategiske arbeid. 

- Det er en stor grad av lettelse, og en god følelse å gå inn i sommerferien med denne beskjeden. Vi har gått en lang vei opp mot fjellets topp, og er oppe på platået nå. Det blir spennende å se hvilke nye strategiske mål vi nå vil sette oss, sier Nygaard til Misjonsbladet.

       

Nå regner rektor med at de allerede i august begynner å fornye studieprogrammene, slik at reviderte programmer er på plass høsten 2012. Og Nygaard tror også bestemt det vil tilbys nye studieprogrammer samme høst, men vil foreløpig holde de kortene tett til brystet.