Gå til innhold
Ansgar høyskole søker studentassistenter!

På grunn av omfattende restriksjoner grunnet smittevernhensyn dette semesteret ønsker vi å ˮboosteˮ læringsutbyttet for våre studenter denne siste måneden før eksamen gjennom å gi tilbud om læringsgrupper med særskilt fokus på vårens eksamener.

Ansgar høyskole søker derfor engasjerte studenter til å starte og drive studentgrupper med henblikk på eksamensforberedelse, skriveverksted med fokus på seminar- og bacheloroppgaver, og som faglige assistenter i seminarundervisningen. Hvilke av disse aktivitetene som er mest aktuelle for ditt fagområde avgjøres i samråd med emneansvarlig/koordinator/studiesjef. 

Arbeidet vil bli veiledet og gjennomført i samråd med de faglig tilsatte ved fagområdet.

Kvaliteter som vektlegges for engasjement er faglig nivå, sosiale ferdigheter, og evne til å engasjere og inspirere medstudenter. Vi anbefaler særlig 2.- og 3.årsstudenter å søke.

Lønn skjer etter egen takst, og avlønnes time for time.

Søknad og CV sendes til studiekoordinator for ditt fagområde (psykologi: [email protected] Teologi/IFO: [email protected] Musikk: [email protected] ). Skriv litt om hva du kan tenke deg å bidra med som studentassistent og hvorfor.

Søknadsfrist: 11. april.