Gå til innhold
Ansgar høyskole oppfyller alle krav fra NOKUT

Ansgar høyskole oppfyller alle kravene til systematisk kvalitetsarbeid.

Gjennom tilsynene har Ansgar høyskole vist at vi arbeider godt med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

Tilsynene ved Ansgar høyskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole ble gjennomført høsten 2021, og vedtak ble fattet av NOKUTs styre 21. april 2022.

"Gjennom tilsynene har de tre høyskolene vist at de arbeider godt med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, og dermed har de fått vurdert sitt systematiske kvalitetsarbeid som tilfredsstillende", sier NOKUT-direktør Kristin Vinje. - les saken på NOKUTs nettsider

Krav til universiteter og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid

Norske universiteter og høyskoler har ansvaret for kvaliteten på studietilbudene sine og det systematiske kvalitetsarbeid knyttet til dette. Institusjonene er pålagt å ha et system for kvalitetssikring og en strategi for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studiene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Det skal også brukes ved vurdering og strategisk utvikling av studieporteføljen.

Mål med NOKUTs tilsyn

NOKUT fører periodisk tilsyn med universiteter og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid.

Målet med tilsynet er todelt:

  1. Å kontrollere at institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter.
  2. Å stimulere institusjonene til å videreutvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid. Tilsynet skal synliggjøre styrker og avdekke områder der institusjonen trenger å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet. - les mer om NOKUTs tilsyn

nokut-tilsyn