Gå til innhold
Ansgar høyskole - en av de beste i 2021

Publiseringsstatistikken for 2021 viser at Ansgar høyskole nok en gang skårer høyt!

Det er Norges idrettshøyskole som for tredje år på rad ligger øverst med 282,73 publikasjonspoeng som gir et snitt-tall pr. faglige ansatt på 2,36. MF vitenskapelig høyskole følger tett etter med et snitt-tall på 2,14.

«I tillegg til MF er det blant de private høgskolene Handelshøyskolen BI og Ansgar høgskole som gjør det best.» (Khrono) 

Ansgar høyskole har i 2021 et snitt-tall for publiseringer pr. ansatt på 1,33.  

Publiseringspoengene er beregnet gjennom det som blir kalt Norsk vitenskapelig indeks (NVI), der artikler publisert i ulike kanaler og publikasjoner har ulik verdi. 

Vi gjør det altså godt på publiseringsstatistikken for 2021. Godt jobbet!!