Gå til innhold
Ansatte ved Ansgar høyskole gir ut bok

Ansatte ved Ansgar høyskole gir ut bok

«Hva er nå et menneske?»
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?

Salme 8, 4-5 (Bibel 2011)
 
Det er ikke første gang ansatte ved Ansgar Teologiske Høgskole gir ut noe sammen. Ved skolens 100-års jubileum i 2013 ga de ut festskriftet «Forankring og fornyelse». Det ga mersmak, og nå gir de ut boken «Hva er nå et menneske?». Her har både Anne Haugland Balsnes, Hallvard Hagelia, Hildegunn Marie Tønnessen Schuff, António Barbosa da Silva, Hege Bjørnestøl Beckmann, Ingrid Eskilt, Linda Fisher-Høyrem, Lars Råmunddal og Reidar Salvesen delt sine tanker – om hva et menneske er.
                                                                                                                                                                    
Hva er et menneske?anne-med-boka-ute3
Spørsmålet «Hva er et menneske?» er kanskje et av de mest elementære og tidløse spørsmålene. Så hva er grunnen til at de har valgt å fordype seg i nettopp denne tematikken? Jeg tok en prat med professor og forskningsleder Anne Haugland Balsnes, som er redaktør av boken.
 
- Det er ikke så lett å komme med en definisjon på hva et menneske er. Vi vet hva det er, men det å klare å sette ord på det – kan være vanskelig, forteller Balsnes.
I følge Balsnes blir spørsmålet ofte liggende implisitt i et fagfelts teoretiske rammeverk.
 
- Det er vanligvis ikke tid til å dvele ved et slikt spørsmål. Forståelsen av mennesket kan dermed bli en faglig blindflekk, sier Balsnes.
 
Tittelen på boken har de hentet fra Salme 8 i Bibelen, men «da» er endret til «nå».
 
- Med vår egen vri understreker vi at tekstene i boka undersøker spørsmålet «hva er et menneske?» ut i fra vår egen samtid, og nærliggende historie, forteller Balsnes.
 
Refleksjon
Med boka ønsker forfatterne å inspirere til refleksjon, og ikke minst å belyse svarene på spørsmålene om hva et menneske er. Samtidig tar også boka spørsmålene inn i en større kontekst og trekker linjene bakover til antikken og Bibelens røtter.
 
- Hensikten er å presentere en konstellasjon av ulike perspektiver – fra filosofi og teologi, psykologi, samfunnsvitenskap og musikk – på et felles tema, sier Balsnes.
 
Fellesskap anne-leser-i-boka
Det er flere grunner til at ni av skolens ansatte går sammen om å skrive en bok.
 
- Vi ønsker å utvikle oss som fagpersoner ved å skrive og publisere tekster. Dessuten ønsker vi å skrive tekster som kan være pensum i fagene vi underviser i, sier Balsnes.
 
Samtidig mener hun at det er positivt for et fagmiljø å jobbe sammen om et prosjekt.
 
- Når vi skriver en bok sammen, hjelper vi hverandre med tekstene. Vi oppmuntrer hverandre og kommer med forslag til forbedringer, forteller Balsnes
 
Oppdeling av boka
Forfatterne tar opp en rekke spørsmål i boken om menneskets egenart, sjel og selv, sårbarhet og felleskap, identitet og mening, menneskesyn og menneskeverd. Boka er tematisk bygd opp, og delt inn i fire deler. Den er mer en bruksbok og et oppslagsverk, som det ikke er nødvendig å lese fra perm til perm.
 
Vi gratulerer med ny bok.
 
 

Tekst og bilde: Merete Helle