Gå til innhold
Alvor og håp på fullsatt klimaseminar

Alvor og håp på fullsatt klimaseminar

- Klimakrisen er nå! Vi trenger en folkebevegelse, og her kan kirken spille en avgjørende rolle, sa Svein Tveitdal på klimaseminar på Ansgarskolen denne uken.

 

 

 

 

 

Tirsdag 19. mars var det store auditoriet på Ansgarskolen fullt da biskop Stein Reinertsen åpnet klimaseminaret. Bibelskoleelever, høgskolestudenter og besøkende fikk høre ham sitere en liten gutt som hadde spurt: - Mamma, hvorfor skal de ødelegge jorden akkurat nå som jeg skal vokse opp?

Biskop Stein Reinertsen oppsummerte hvorfor miljøvern angår kristne i fire punkter: - Skaperverket har en stor egenverdi fordi det er skapt av Gud. Gud har satt oss til å forvalte det. Vi som kristne har et spesielt ansvar for de svakeste i samfunnet, de som klimakrisen går først ut over. Og rikdommen vi har forplikter oss enda sterkere til å bidra til å ta vare på skaperverket, sa Reinertsen.

Utfordring til de frikirkelige

Ansgarskolen samarbeidet med Den norske kirkes Nord/Sør-Informasjon om denne temadagen. António Barbosa da Silva, Bjørn Øyvind Fjeld og Hildegunn Schuff presenterte arbeidet med økoteologi som gjøres på Ansgarskolen. Et hovedpoeng var at frikirkelige miljøer trenger å utfordres på dette. – Vi i vår evangelikale vekkelsestradisjon har blitt beskyldt for å fokusere for sterkt på frelsen og det hinsidige, og latt skaperverket seile sin egen sjø. Det har ofte vært berettiget. Vi trenger en dypere og bredere teologi som tar innover seg at vi også har et ansvar for naturen og alt levende, sa Bjørn Øyvind Fjeld i presentasjonen av bibelsk miljøetikk.

- Vi må handle nå

Svein Tveitdal fra Klimavalg 2013 understreket at klimakrisen ikke bare er noe som truer i fremtiden, men at den allerede rammer mange i verden. Han viste fram smeltende Grønlandsis og mennesker og land som rammes av tørke, ekstremvær og stigende havnivå.

- Selv om vi stopper alle utslipp nå vil vi øke temperaturen på jorden med nesten to grader, som er den grensen man har blitt enige om internasjonalt. Dessverre øker fortsatt utslippene, og det er mer sannsynlig at temperaturen på jorden vil øke med seks grader i løpet av dette århundret. Da snakker vi om store endringer i klimaet som vil gjøre mange områder i verden ubeboelige, fortalte Tveitdal, som har vært leder for GRID Arendal og som har jobbet mange år i FN.

Klimavalg 2013 er en allianse av 60 frivillige organisasjoner der kirkesamfunn og kristne organisasjoner er sterkt representert. Alliansen vil sette klima høyt på dagsordenen fram mot valget til høsten, og sette press på politikerne for å få en ansvarlig klimapolitikk. – Vi trenger en snuoperasjon. Jo før vi får senket utslippene, jo mindre vanskelig blir det. Jeg tror mange fornekter hvor alvorlig dette er. Der kan kirken – hvis de vil – bidra til å trekke folk ut av fornektingen, og gi håp og handlekraft.

Misjon og klimarettferdighet
Rektor ved Misjonshøgskolen, Bård Mæland, forklarte begrepet ”klimarettferdighet” og knyttet dette til misjonsoppdraget.- Vi står i en økologisk gjeld til den fattige verden. Selv om det er de fattige som har forurenset minst og forbrukt minst, er det de som får føle klimaendringene mest på kroppen. De som har minst skyld, rammes hardest. Vi som driver med misjon har et kall til å være advokater for den tredje verden på dette området, sa Mæland.

Engasjerte tilhørere stilte en rekke spørsmål mot slutten av dagen, og diskuterte ivrig hvordan man kan jobbe videre med dette framover. Med dette engasjementet kan kanskje stortingsvalget 2013 bli et godt klimavalg?

 

Les mer i Fædrelandsvennen: Biskopen maner til klimakamp

Les mer hos Agder og Telemark bispedømme: Klimadag med alvorlige spørsmål

Tekst: Hildegunn Schuff/ Foto: Thomas Vårlid