Gå til innhold
AHS innfører digitale vitnemål

AHS innfører digitale vitnemål

Ansgar høyskole innfører fra og med våren 2022 digitale vitnemål. Som student får du automatisk tilsendt digitalt vitnemål etter avsluttet bachelor- og mastergrad.

Overgangen til digitale vitnemål vil gjøre det enklere for deg å dele vitnemålet med potensielle arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner, som i dag krever at vitnemålet leveres digitalt.   

Digitale vitnemål er mer enn en pdf-kopi av papirvitnemålet. Det digitale vitnemålet er en pdf-fil, sikret med digital signatur som garanterer for at dokumentet er intakt. Hvis noen forsøker å endre innhold i dokumentet vil signaturen vises som ugyldig.

Når ditt vitnemål blir utstedt vil det bli gjort tilgjengelig for deg i Vitnemålsportalen og i Studentweb. Du vil alltid kunne hente vitnemålet ditt her, også etter at du er ferdig med studiene ved Ansgar høyskole.

Les mer om digitalt signerte dokumenter på vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).