Gå til innhold
AHS innfører digitale vitnemål

Ansgar høyskole innfører fra og med våren 2022 digitale vitnemål. Som student får du automatisk tilsendt digitalt vitnemål etter avsluttet bachelor- og mastergrad.

Overgangen til digitale vitnemål vil gjøre det enklere for deg å dele vitnemålet med potensielle arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner, som i dag krever at vitnemålet leveres digitalt.   

Digitale vitnemål er mer enn en pdf-kopi av papirvitnemålet. Det digitale vitnemålet er en pdf-fil, sikret med digital signatur som garanterer for at dokumentet er intakt. Hvis noen forsøker å endre innhold i dokumentet vil signaturen vises som ugyldig.

Når ditt vitnemål blir utstedt vil det bli gjort tilgjengelig for deg i Vitnemålsportalen og i Studentweb. Du vil alltid kunne hente vitnemålet ditt her, også etter at du er ferdig med studiene ved Ansgar høyskole.

Les mer om digitalt signerte dokumenter på vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).