Gå til innhold
5 tips for et godt liv

Hva er ingrediensene for et godt liv?

Ragnhild Bang Nes, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, forsker på psykisk helse og livskvalitet.  

Hva er et godt liv? Hvordan kan vi tilrettelegge for et godt liv? Det er Ragnhild Bang Nes opptatt av. Derfor blir hun ofte kalt «lykkeforsker». Nes hadde åpningsseminaret på den tverrfaglige konferansen «What´s in a good life» på Ansgar høyskole 23.-24.juni. 

Hva inneholder et godt liv? 

«Mening og mestringsmuligheter! Det er også viktig at man føler seg trygg», svarer Nes. Muligheten til å utvikle seg som menneske er sentralt. Positiv psykologi har ofte fokusert på det som gir behagelige opplevelser, og lite på det som handler om å strekke seg etter noe mer. Men det er også viktig for oss mennesker.  
For å ha et godt liv, er likevel det aller viktigste “å høre til». Vi mennesker trenger relasjoner. Vi trenger en venn, en flokk, et nabolag, et studentmiljø osv. Innenforskap er en av de viktigste ingrediensene for et godt liv. 

bilde2

Hvordan har unge det i dag? 

Forskning viser at særlig unge mennesker er mer stresset, deprimert og bekymret enn andre aldersgrupper. Likevel ser det ut som at de fleste er fornøyd. De har venner, og 80/90% er tilfreds med familien og skole. Under og etter pandemien kan man likevel se en litt mer nedadgående trend som kan forklares med negative framtidsforventninger. Det handler om mulighet for jobb og studier, om hva som vil skje med kloden vår, og om økte forskjeller i samfunnet osv. Å bekymre seg er en naturlig og tilpasset reaksjon, så det er på den måten ikke så uventet. 

Studenter som gruppe har også vært ekstra utsatt og lite prioritert gjennom pandemien. De er samtidig kanskje den gruppen som har hatt mest behov for sosialt samvær gjennom studietiden. 

Genforskning viser at vi er forskjellige. Men forskning viser også at det er 5 temaer og områder som gjelder for alle. Disse kan vi se på som en slags personlig verktøykasse. De er temaer som er koblet til vår natur som mennesker, og de er felles for oss alle.

5 tips for et godt liv 

5-tips-for-et-godt-liv

 

1. Invester i relasjoner 

Det handler om å knytte bånd og om å investere i relasjoner og mennesker. Det trenger ikke bare dreie seg om de nærmeste. Det kan også handle om den lille samtalen på butikken og over disken når du kjøper en kaffe, eller når du sier hei til en du møter på tur. Det har en god psykisk helseeffekt å knytte relasjoner. Disse løse relasjonene i hverdagen bidrar også godt til økt livskvalitet.

2. Vær fysisk aktiv 

Vi trenger ikke nødvendigvis oppfylle alle folkehelseinstituttets råd om aktivitet, men vær i bevegelse. Det å være fysisk aktiv viser seg å være en mirakelkur!

3. Oppmerksomhet og tilstedeværelse 

Stopp opp og reflekter over både følelser og opplevelser. Bare mobilen ligger på bordet, forringer den kontakten mellom mennesker. Vær til stede i samtalen. Kjenn på sola som varmer, kjenn på lukter, hent ut gode minner. Det viser seg at når vi er oppmerksomme og husker på gode ting som har skjedd tidligere i livet, utløses det kortisol som gir lavere stressnivå.

4. Lære nye ting 

Vi er vekstorienterte skapninger! Det er unikt med oss mennesker. Vi har lett for å tilpasse oss det stabile, men vi trenger variasjon i livet. Vi trenger å oppleve og lære nye ting. Bak hvert eneste spørsmål er det en oppdagelsesreise: «Hvordan puster en flue? eller hvor lenge lever en mygg?»

5. Generøsitet 

Vi trenger å bidra og tilføre noe verdi for å ha det godt i livet. Gi oppmerksomhet i en samtale. Det er så mange måter å gi og være generøs på. Hvordan og til hvem kan vi gi tid og engasjement i dag?

Ikke bare tenk, gjør noe  

Disse fem punktene og områdene viser seg å være gode verktøy for et godt liv! 

Denne verktøykassen er et gjennomgående tema på flere «Activ Campus»-uker som Nes skal ha på høyskoler og universiteter til høsten. Erfaringen viser at det skjer noe når man først begynner å bruke disse verktøyene aktivt. Derfor er disse ukene og erfaringene veldig spennende. Fremfor å endre hele tankesettet, noe som er veldig vanskelig, så begynn heller med å ta et skritt. Gjør en ting. Gå en tur. 

De som begynner å gjøre noe av dette, erfarer faktisk at de får mere glede i livet.