Gå til innhold
Videreutdanning i Musikk, kultur og helse åpent for søknader!

Videreutdanning i Musikk, kultur og helse åpent for søknader!

Videreutdanningen Musikk, kultur og helse er et tilbud på masternivå for helse- og sosialarbeidere, og deg med utdanning innen pedagogikk, medisin, sosiologi eller psykologi.

Hensikten er å øke kunnskapen om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper.

Videreutdanningen skal gi grunnleggende innsikt i hvordan deltakelse i musikk og kulturaktiviteter kan virke helsefremmende for ulike målgrupper. Innføringen i feltet musikk, kultur og helse skal legge grunnlag for refleksjoner rundt faglige problemstillinger i ditt eget praksisfelt.

Nå kan du søke opptak

Første emne har oppstart i januar 2022, og er nå åpent for søknader: Videreutdanning i Musikk, kultur og helse - Ansgar høyskole (ansgarhoyskole.no) Søknadsfrist er 1. desember 2021.

Dette emnet vil gi en kunnskapsoversikt og forståelse for feltet musikk, kultur og helse – med hovedvekt på musikk. Emnet er heldigitalt, og vil bestå av videoer og podcasts med aktuelle eksperter. I tillegg legges det inn noen digitale gruppemøter og veiledning. Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom. 

Totalt 30 studiepoeng

Totalt består videreutdanningen av totalt tre emner á 10 studiepoeng. Du kan velge å følge kun ett emne eller søke videre opptak til emne to og tre.

Emne 2 er samlingsbasert, og vil gi en praktisk innføring i å bruke musikk og kulturelle uttrykk på ulike måter med forskjellige målgrupper. Dette emnet gjennomføres høsten 2022. 

Emne 3 vil være digitalt og prosjektbasert. Du vil få innsikt i prosjekter der musikk, kultur og helse er sentralt, og du skal gjennomføre et eget prosjekt. Dette emnet gjennomføres våren 2023. 

Et samarbeid mellom Ansgar høyskole og UiA

Videreutdanningen i Musikk, kultur og helse er et samarbeid mellom Ansgar høyskole og UiA, og er utviklet etter bevilgning fra DIKU. Det er Hege Bjørnestøl Beckmann (førsteamanuensis i musikk, UiA) og Marie Strand Skånland (førsteamanuensis i musikk og helse, Ansgar høyskole) som er faglige ansvarlige for videreutdanningen.

Kontaktperson