Gå til innhold
Alternativ/tilrettelagt eksamen

Alternativ/tilrettelagt eksamen

Alternativ eksamensform

Emner som har emneoppgave som eksamensform, vil kreve deltagelse på seminartimer. Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform. Det er angitt i studie/fagplan hvilke studier dette gjelder.
 
Søknadsskjema for alternativ eksamenform finner du her.
 

Tilrettelagt eksamen

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi kandidaten fortrinn i eksamenssituasjonen, men skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamenssituasjonen.
 Hvilken tilrettelegging som innvilges, vurderes av eksamensinspektører ved høyskolen. Det vil ikke alltid være samsvar mellom hva kandidaten selv mener er optimalt tilrettelegging og den tilrettelegging som kan godkjennes.
Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen, seminaroppgaver og andre innleveringsarbeider.
Det må søkes om tilrettelagt eksamen senest seks uker før eksamensdato. Legeattest må legges ved søknaden.
 
Ulike former for tilrettelagt (skriftlig) skoleeksamen:
 • forlenget tid til eksamen
 • bruk av PC som hjelpemiddel
 • tolk/assistent
 • forstørret eksamenssett
 • oppgavetekst innlest på lydfil
 • utsatt eksamen for studenter med fødselstermin i eksamensperioden
Søknad med dokumentasjon  sendes eksamensinspektør (klikk link eller send e-post til [email protected])
 

Søknad om eksamen annet sted

I særlige tilfeller kan studenter søke om å få avlegge eksamen på et annet sted / lokale.
Søknad sendes til eksamensinspektør (klikk link eller send e-post til [email protected]), senest 6 uker før eksamen og skal inneholde:
 • navn og student/ fødselsnummer
 • e-post adresse
 • studieprogram som emnet tilhører
 • Fag Kode + emnenavn
 • sted for avlegging av eksamen (må være kontaktet og forespurt før søknad sendes)
 • navn og kontaktinfo til kontaktperson på eksamenssted
Eksempel på annen lokasjon i Norge: universiteter, høyskoler eller andre offentlig godkjente skoler.
Eksempel på annen lokasjon i utlandet: Universiteter eller norske utenriksstasjoner.
 
Eksamen skal gjennomføres på samme tid som eksamen ved ATH.
Kandidaten skal selv dekke alle ekstra kostnader.