Gå til innhold
Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi

Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologiStudiested

Hånes, Kristiansand

Varighet

1 eller 2 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60 -120

Studiestart

Høst (2. og 3. år)

Undervisningsspråk

Norsk

Søk opptak Søkekode: Lokal opptak

Bachelorgraden i kultur- og samfunnspsykologi tilbys bare til 3. års studenter fra høsten 2020.

NB! Nytt studieprogram fra august 2020: Bachelor i psykologi.

Bachelorgraden i kultur- og samfunnspsykologi gir kompetanse som vil være relevant i forebyggende sosialt, helse- og integreringsarbeid, særlig i forhold til ungdom og minoriteter. Kandidatene vil kunne jobbe med bl.a. sosial samhandling, inkludering, kunnskapsformidling, analyse og prosjektplanlegging innenfor det offentlige eller organisasjons- eller menighetsliv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Slik søker du

Du søker om opptak på 2. eller 3. året på dette studiet via lokalt opptak.

Les mer om søknadsprosessen her.

Søknadsfrist 
 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om hvordan enkeltindivider reagerer og handler, og hvilke virkemidler som kan anvendes for å forebygge og håndtere problemer og utvikle individer og grupper
 • Kjenne til sentrale begreper, teorier og metoder i psykologien, og kjenne til psykologiens historie, egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet
 • Kjenne til hvordan barn og unges utvikling og menneskelig atferd kan forstås i sin sosiokulturelle kontekst

Ferdighetsmål:

 • Kunne skaffe seg og videreutvikle kunnskap innenfor psykologifaget
 • Kunne analysere sammenhenger mellom individ og samfunnsstrukturer, og vurdere ulike systemer og forebyggende/helsefremmende tiltak på et faglig grunnlag
 • Ha de nødvendige metodiske ferdigheter og et høyt etisk refleksjonsnivå for gjennomføring av et selvstendig bachelorarbeid innenfor kultur- og samfunnspsykologi
 • Kunne formidle psykologisk kunnskap muntlig og skriftlig, og kunne knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse:

 • Kunne vise empati og respekt i møte med mennesker i sårbare situasjoner, i minoritetsposisjon og med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger overfor andre
 • Ha et reflektert forhold til psykologien som fag, og til psykologiens rolle i samfunnet og i å bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap
 • Kunne vurdere psykologifaglig vitenskapelighet, bedrive kildekritikk, og selv kunne planlegge og gjennomføre en faglig skriveprosess om et kultur- eller samfunnspsykologisk tema

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

 • Hva kan jeg bli? Man kan for eksempel bli miljøarbeider eller jobbe i kommunen eller i en organisasjon. Studiet gir relevant kompetanse for forebyggende sosialt, helse- og integreringsarbeid, særlig i forhold til ungdom og minoriteter. Kandidatene vil kunne jobbe med bl.a. sosial samhandling, inkludering, folkehelseprosjekter, kunnskapsformidling, analyse og prosjektplanlegging innenfor det offentlige eller organisasjons- eller menighetsliv.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Hverdagen i de fleste aktuelle yrkene er variert og vil handle mye om å møte og ivareta andre mennesker, både ansikt til ansikt og i prosjekter og planlegging.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? De fleste mastergrader i psykologi, og tverrfaglige mastergrader i for eksempel kommunikasjon, sosialt arbeid, folkehelse eller familieterapi (flere av disse har krav om relevant arbeidspraksis i tillegg).

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Bachelorgraden kvalifiserer også til opptak på flere mastergrader i psykologi (spesifikke krav må undersøkes for hvert studiested).

ATH tilbyr et "alternativt" studium for studenter som har Examen Philosophicum fra tidligere studier (les mer).

Utfyllende informasjon om bachelor i kultur- og samfunnspsykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).