Gå til innhold
Videreutdanning i Musikk, kultur og helse

Videreutdanning i Musikk, kultur og helseStudiested

Nettstudier

Varighet

1/2 år

Omfang

Deltid

Studiepoeng

10

Studiestart

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet

Søk opptak Søkekode: Lokalt opptak

Videreutdanningen Musikk, kultur og helse er et tilbud på masternivå for helse- og sosialarbeidere, og deg med utdanning innen pedagogikk, medisin, sosiologi eller psykologi.

Hensikten er å øke kunnskapen om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper.

Videreutdanningen skal gi grunnleggende innsikt i hvordan deltakelse i musikk og kulturaktiviteter kan virke helsefremmende for ulike målgrupper. Innføringen i feltet musikk, kultur og helse skal legge grunnlag for refleksjoner rundt faglige problemstillinger i ditt eget praksisfelt. 

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), sosiologi eller psykologi.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2021

Søk studiet via emnesiden på UiA

Emnet gir en innføring i musikk- og helsefaglig praksis, og knytter musikk og kulturaktivitet til sentrale områder innenfor psykologi, spesialpedagogikk og helsearbeid.   

Etter fullført emne skal du   

  • ha kunnskap om sentrale teorier innenfor feltene; musikk, kultur, helse og livskvalitet  
  • ha kunnskap om hvordan musikk og kulturaktiviteter kan brukes helsefremmende innenfor utvalgte praksisfelt  
  • kunne redegjøre for sammenhenger mellom musikk, kultur, helse og livskvalitet  
  • kunne vurdere bruk av musikk og kulturelle aktiviteter som helsefremmende verktøy for ulike målgrupper i praksisfeltet  

Emnet er heldigitalt. Undervisningsinnholdet består hovedsakelig av videoer og podcasts. I tillegg legges det inn noen digitale gruppemøter og veiledning. 

Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom. 

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen. Du må kun betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden på kr. 740 og dekke utgifter til pensumlitteratur.