Gå til innhold
Slik søker du

Prosedyren er at potensielle Erasmus-studenter henvender seg til den utdanningsinstitusjonen de studerer ved.

Den internasjonale koordinatoren ved AHS eller studiekoordinatorene vil kunne hjelpe deg med å få en oversikt over hvor det er mulig å reise, søknadsfrister og annen relevant informasjon.

Det er også viktig at du arbeider med å sette opp en studieplan som gjør at du kan få mest mulig igjen for oppholdet.

Det er en forutsetning at et Erasmus-opphold ikke skal føre til tap av tid, og derfor må det faglige opplegget godkjennes av AHS på forhånd.

Kontaktperson