Gå til innhold
Kvalitetssikring

Kvalitet i alle ledd, det er et av våre mål. Som et viktig ledd i å nå dette har vi et kvalitetssikringssystem (KSS). Det skal sørge for gode rutiner i alle deler av skolevirksomheten. Kvalitetssikringssystemet setter noen standarder og gir retningslinjer for driften. Dette verktøyet gir mulighet til å evaluere og justere skoledriften slik at den til enhver tid er best mulig.

Høyskolen har ni områder der vi fokuserer på kvalitet for studentenes læring. Områdene er valgt ut ifra ønsket om å framheve våre satsningsområder for både studenter og ansatte. Hvert av fokusområdene har et hovedmål og er delt inn i flere kvalitetsmål. Den detaljerte beskrivelsen av fokusområdene, kvalitetsmål og tiltak utgjør den operative delen av KSS.


Oversikt over de ni kapitlene

Kap. 1 - Studietilbud

 • 1.1 Forskrifter og regelverk
 • 1.2 Studietilbud
 • 1.3 Studieoppstart
 • 1.4 Vurdering av studentenes læring
 • 1.5 Faglig kvalitet på kandidater
 • 1.6 Canvas

Kap. 2 - Studieveiledning

 • 2.1 Veiledning om studieprogram og emner
 • 2.2 Feltarbeid for bacheloroppgave
 • 2.3 Arbeid med mastergrads-avhandling

Kap. 3 - Akademiske ressurser og forskning

 • 3.1 Relevant faglig kompetanse hos undervisnings-personalet
 • 3.2 Relevant pedagogisk kompetanse hos undervisnings-personalet
 • 3.3 Forsknings-virksomheten ved AHS
 • 3.4 Bibliotekets faglige innhold og tjenester

Kap. 4 - Studieadministrative tjenester

 • 4.1 Student-rekruttering
 • 4.2 Administrasjon av opptak
 • 4.3 Administrasjon av studier
 • 4.4 Innpassing av utdanning
 • 4.5 Administrasjon av eksamensavvikling og sensur
 • 4.6 Elektroniske innleveringer
 • 4.7 Saks- og klagebehandling
 • 4.8 Administrasjon av vitnemål og Diploma Supplement

Kap. 5 - Internasjonalisering

 • 5.1 Faglig internasjonal kontakt
 • 5.2 AHSs tjenester for utreisende studenter
 • 5.3 AHSs tjenester og faglige tilbud for utenlandske studenter
 • 5.4 Internasjonal strategi

Kap. 6 - Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging

 • 6.1 Areal og plassforhold
 • 6.2 Inneklima og brannsikkerhet
 • 6.3 AV-, IKT- og musikkutstyr
 • 6.4 AHS skal være tilgjengelig for alle

Kap. 7 - Studentvelferd

 • 7.1 Bolig
 • 7.2 Møte- og festlokaler
 • 7.3 Kantine
 • 7.4 Helse og idrett
 • 7.5 Trivsel
 • 7.6 Spiritualitet

Kap. 8 - Styring og kontroll

 • 8.1 AHSs strategiske plan
 • 8.2 AHSs besluttende organer
 • 8.3 Kvalitets-systemet
 • 8.4 Klagenemd for AHS
 • 8.5 Kriseberedskap

Kap. 9 - Studentrådet

 • 9.1 Studentrådets arbeid
 • 9.2 Tillitsvalgte studenter

Kvalitetssekretær