Gå til innhold
Seminaroppgave

Det å skrive en oppgave gir deg mulighet til å fordype deg i ett tema. Noen opplever at studiene, og særlig årsstudiene, bare går rask pensum og at det gis liten tid til fordypning og refleksjon. Dersom du skriver en seminaroppgave gis du en mulighet til å stoppe opp og gå i dybden. Bruk den muligheten! Og husk: Jo mer man kan om et emne, dess mer interessant blir det!

Hvilke emner som har seminaroppgave som vurderingsform - finner du studieplanene for du ulike emnene. Faglærer vil normalt gi emner en kan velge fra.

Seminaroppgavens omfang bestemmes av emnets studiepoeng. For å få levert og vurdert en seminaroppgave må de obligatoriske aktivitetene være gjennomført og godkjent. Studieplanen angir de obligatoriske krav for de ulike emnene.

Det åpnes for tilgang til / opplasting av oppgaven seks dager før innleveringsfristen.

Logg inn med Inspera med Feide-brukernavn og passord. Kandidatnummer og emnenavn vises og lagres automatisk. Du trenger ikke huske eller skrive disse.

Etter opplasting av eksamensbesvarelse kan du laste opp på nytt helt frem til innleveringsfristen.

Alle tekstinnleveringer skal lastes opp i .pdf-format.