Gå til innhold
Emneprøve
 1. Emneprøve gis de studenter som har valgt seminarmodell for å teste bredden av studentens kjennskap til emnet.
 2. Emneprøven er faglærers ansvar og ikke eksamensinspektørs.
 3. Emneprøven gis normalt i slutten av hver undervisningsperiode. Faglærer finner egnet tidspunkt og reserverer selv lokale.
 4. Før emneprøve foretas må studentene ha levert sine seminaroppgaver til faglærer i to eksemplarer og ha underskrevet ”Egenerklæring for seminaroppgave”.
 5. Emneprøvene vurderes til bestått / ikke bestått. Det normale er at studenten har 50 % riktig.
 6. Offentliggjøring av resultatet er faglærers avsvar. En liste med studentenes kandidatnummer og resultat kan henges på skoles oppslagstavle.
 7. De studenter som består emneprøven og har oppfylt seminarmodellens andre krav kan få sin leverte seminaroppgave sendt til sensur.
 8. Faglærer leverer arket ”Mappeevaluering seminar” i utfylt stand til eksamensinspektør, samt seminaroppgaver i to eksemplarer for de studenter som har fått godkjent seminaret.
 9. Adgangen til å framstille seg til samme emneprøve
   
  1. Avdeling for Interkulturell forståelse/Teologi/Psykologi
   1. Det er ikke adgang til å fremstille seg til emneprøve i ett emne mer enn to ganger.
   2. Dersom kontinueringsemneprøve evalueres til ikke bestått, må studenten gå opp til ordinær eksamen i emnet. Seminaroppgaven leveres da tilbake til studenten.
  2. b. Avdeling for Musikk
   1. Det er ikke adgang til å fremstille seg til emneprøve i ett emne mer enn tre ganger.
 10. De studenter som får vurdert sin emneprøve til ikke bestått vil få anledning til kontinuere etter tidligst to uker. Faglærer oppbevarer de aktuelle seminaroppgavene i mellomtiden. Disse leveres eksamensinspektøren for sensur dersom kontinueringsemneprøven vurderes til bestått (gjerne samme dag).
 11. Emneprøvene oppbevares av faglærer og kan makuleres etter ett år.