Gå til innhold
Emneprøve

Kvalitetsmål

Høgskolen skal sørge for at kunnskaper og ferdigheter hos studentene blir prøvet på en upartisk og faglig måte, og de valgte vurderingsformene skal sikre det faglige nivået ved høgskolen og hos studentene.

Beskrivelse av tiltak

Emneprøven skal teste studentenes breddekunnnskap i et gitt emne, og må være bestått for at en skal kunne gå opp til vurdering i emnet.

 • Digitale emneprøver gjennomføres i Canvas etter BYOD prinsippet.
  • Enten i klasserommet, da skal studentene ikke bruke hjelpemidler utover Pc/Mac.
  • Eller åpent, at studenten avlegger prøven digitalt fra ulike steder
  • Hvilket alternativ som velges skal emneansvarlig avgjøre i samråd med studiekoordinator
 • Emneprøvens varighet er 90 minutter
 • Emneprøven vurderes med bestått / ikke bestått.
 • Adgang til å framstille seg til samme emneprøve
  • For fagområdene teologi og psykologi:
   Det er ikke adgang til å fremstille seg til emneprøve i ett emne mer enn to ganger. Dersom kontinueringsemneprøvene evalueres til ikke bestått, må studenten ta emnet på nytt.
  • For fagområde musikk:
   Det er ikke adgang til å fremstille seg til emneprøve i ett emne mer enn tre ganger. Dersom kontinueringsemneprøvene evalueres til ikke bestått, må studenten ta emnet på nytt.
 • De studenter som får vurdert sin emneprøve til ikke bestått vil få anledning til å kontinuere.

Studenter som av 'gode grunner' ikke kan møte ved oppsatt tid for emneprøve kan få møte ved utsatt/konte dersom denne settes opp (settes opp dersom noen stryker eller har legeerklæring). Hvis en student møter ved utsatt prøve som et første forsøk, får en ikke rett på nytt forsøk dersom en ikke består.

Tillegg i tid

Studenter som har fått innvilget tilpassing til eksamen – tillegg i tid får normalt 10 min ekstra i særlig tilfeller kan eksamensinspektøren innvilge ytterligere tilrettelegging).

Operativt ansvar

Emneansvarlig lærer er ansvarlig for å gjennomføre prøven, rette prøven og melde resultatet til eksamensinspektør (FS-skjema for godkjenning av obligatoriske aktiviteter).

Tidspunkt

Gjennomføres ved slutten av undervisningssemester i de emner som har obligatorisk emneprøve som del av det obligatoriske kravet i studieplanen.