Gå til innhold
Ansgarpodden

Velkommen til Ansgarpodden - hvor vi snakker om og rundt fagområdene ved skolen - samtidig som vi setter fokus på tro og tanke. 

Nedenfor kan du høre inviterte gjester, eller ansatte og studenter fra skolen.

2022

spotify-logo-png-7053
Pensjonert førsteamanuensis ved Ansgar høyskole 
Hva slags ønsker har Gud for livet mitt? Det er ikke helt selvsagt! Ingrid Eskild har forsket på hvordan ulike generasjoner tenker om kallet.
spotify-logo-png-7053
Forfatter og pastor i Oslo misjonskirke Betlehem
Gud har skapt kroppen, med sine dårlige knær, vonde tær og grå stær. Hvorfor gjorde Gud det? Vi snakker med Eirik Andreassen, som nettopp har skrevet boken KROPP.
spotify-logo-png-7053
Førstelektor i psykologi ved Ansgar høyskole 
I dag snakker vi med førstelektor i psykologi Ann Birgithe Solheim Eikhom om frykten for å bli avslørt, om å tørre å åpne oss opp for hverandre og om å sette ord på synden i stedet for å skylde på syndebukken.
spotify-logo-png-7053
Studiesjef / førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Ansgar høyskole 
Cato Gulaker har skrevet doktorgrad om Mørkets fyrste. Vi snakker om ondskap, demoniske krefter og hva Bibelen har å fortelle om dem.
spotify-logo-png-7053
Ph.D. og dosent i praktisk teologi ved Ansgar høyskole
Lars Råmunddal har skrevet boken Bygge kirke, forsket på menigheter og underviser masterstudenter i leselse og menighetsutvikling. Så hva er egentlig menighetsutvikling? Hør mer om dette i siste episode av Ansgarpodden! 
spotify-logo-png-7053
Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF
Hva gjør det med vårt syn på barn og graviditet når staten tilbyr stadig flere undersøkelser av fosteret? Morten Magelssen har skrevet bøkene «Hva vil vi med fosterdiagnostikken?», «Menneskeverd i klinikk og politikk: Bioetikk i lys av kristen tro» og underviser i kristen bioetikk. Han snakker med oss om statens nye tilbud om fosterdiagnostikk til alle gravide.

2021

spotify-logo-png-7053
Saksordfører for den nye trossamfunnsloven
Jorunn Gleditsch Lossius ble kastet inn i rikspolitikken da Kjell Ingolf Ropstad ble barne- og familieminister for et par år siden. Lossius har vært saksordfører for den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Hun er gjest hos Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne Ansgarpodden.
spotify-logo-png-7053
1. amanuensis i teologi ved Ansgar høyskole i Kristiansand
Finnes kristen etikk, eller holder Kardemommeloven som etisk veileder i livet? Kan kristen etikk ha innflytelse i dagens samfunn? 1. amanuensis i teologi, Martin Jakobsen, drøfter dette sammen med rektor Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne Ansgarpodden.

2020

spotify-logo-png-7053
1. amanuensis i musikk og forskningsleder ved Ansgar høyskole i Kristiansand
Hvordan har folk i Norge lyttet til musikk under koronapandemien? Har pandemien gjort noe med hvordan Ola Nordmann lytter til musikk? Marie Skånland - 1. amanuensis i musikk og forskningsleder ved Ansgar høyskole i Kristiansand - har gjort en undersøkelse om hvordan folks bruk av musikk under første del av pandemien. Hun er gjest hos rektor Ingunn Folkestad Breistein og journalist Kjell Pedersen i denne Ansgarpodden
spotify-logo-png-7053
Arbeiderpartiets talskvinne i tros- og livssynsspørsmål
Kari Henriksen er Arbeiderpartiets talskvinne i tros- og livssynsspørsmål. Hun varsler omkamp om deler av den nye trossamfunnsloven hvis AP kommer til makten etter valget i 2021. Kari er gjest hos Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne podkasten.
 
spotify-logo-png-7053
Sogneprest i domkirken i Kristiansand
Hvorfor diskuterer man i det hele tatt om kvinner kan jobbe som prester, pastorer eller ha styreverv i kristen-Norge i 2020? Sogneprest i domkirken i Kristiansand, Aud Sunde Smemo, er gjest hos Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne utgaven av Ansgarpodden.
 

spotify-logo-png-7053

Rødtpolitiker og ateist Mimir Kristjansson roper varsko og mener man må vise raushet overfor kristne. Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme er gjest hos rektor Ingunn Folkestad Breistein og programleder Kjell Pedersen for å svare på vegne av kristenfolket.
 
spotify-logo-png-7053
Stadig flere vokser opp med krysskulturelle erfaringer og opplever krysspress og utenforskap. Deltakerne i «Fargespill» opplever musikkfelleskapet som sitt «lykkested» noen timer i uka hvor de ikke føler seg «unorske». Som en deltaker sa: «Her var jeg ikke dummest i klassen».