Gå til innhold

Maren Anne Kvaløy Maren Anne Kvaløy

Studentombud

518 32 985
[email protected]

Jeg er sosiolog, med hovedfag (master) i sosiologi fra Universitetet i Bergen. I graden min har jeg også juridisk grunnfag og sosialantropologi. I tillegg har jeg undervisningskompetanse gjennom PPU - lektorutdanning ved UiS, og har jobbet som lektor i rettslære ved Stavanger katedralskole. Min bakgrunn og erfaring har gitt meg nyttig kunnskap, kompetanse og ferdigheter i møte med deg som student og de problemstillingene du kan møte i din studiehverdag.